Premiant školy

Osobná charakteristika (zaujímavá osobnostná a povahová črta, charakterová vlastnosť): Samko je usilovný a cieľavedomý žiak našej školy. Má vzorný prístup k štúdiu. Počas celého štúdia

Read More »