Naša škola disponuje vybaveným laboratóriom IT Science Lab, ktoré obdržala v súvislosti s participáciou v projekte IT Akadémia.

Toto laboratórium je prístupné aj okolitým školám po dohode s vedením školy.

V rámci projektu IT Akadémia je organizovaný aj krúžok Robotika pre každého.

Fotodokumentácie overovania metodík v rámci projektu IT Akadémia a využitia IT SciLabu

Overovanie metodiky – práca s autíčkami ProBot

Overovanie metodiky Štatistika

Overovanie metodiky Riziká IKT

Hodina biológie –  využitie zariadenia SciLab-u

Robotika pre každého  – krúžok

Overovanie na hodine fyziky