Naša škola disponuje vybaveným laboratóriom IT Science Lab, ktoré obdržala v súvislosti s participáciou v projekte IT Akadémia.

Toto laboratórium je prístupné aj okolitým školám po dohode s vedením školy.

V rámci projektu IT Akadémia je organizovaný aj krúžok Robotika pre každého.

Fotodokumentácie overovania metodík v rámci projektu IT Akadémia a využitia IT SciLabu v školskom roku 2021/2022