Naša škola disponuje vybaveným laboratóriom IT Science Lab, ktoré obdržala v súvislosti s participáciou v projekte IT Akadémia.

Toto laboratórium je prístupné aj okolitým školám po dohode s vedením školy.

V rámci projektu IT Akadémia je organizovaný aj krúžok Robotika a programovanie.

Fotodokumentácie využitia IT SciLabu a výsledkov krúžku Robotika v školskom roku 2023/2024