Pre študentov

Tu kliknúť!

Ciele predmetu

Predmet technika vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky. Predmet je založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti.

Vyučujúci

Mgr. Oľga Hamplová                  5.ABCD

Mgr. Marta Susányiová              5.ABCD

Ing. Karolína Dubovská              5.ABCD, 6.AB, 7.ABC,  9.AC

Mgr. Viera Harmincová              6.AB, 7.B

Ing. Lenka Macková, PhD.         7.AC, 8.BC

Mgr. Viktória Kajlová                   7.AC

Mgr. Jozef Semanič                      8.A, 9.ABC

Bc. Klaudia Baloghová                 8.A, 9.ABC