18.5.2023 sa naši žiaci 1. a 2.st. zúčastnili súťaže hliadok mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje Územný spolok SČK Košice-mesto. Mladí zdravotníci…

Pokračujte v čítaní