V roku 2017 sa naša škola zapojila do projektu IT akadémia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Pripravované popularizačné aktivity v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

  • Ponuka nového informatického krúžku Tworba webstránok pre žiakov 8. a 9. ročníka – bezplatný krúžok vedený profesionálnym web dizajnérom. Viac info na  http://itakademia.sk/kruzky  alebo na tejto stránke.
  • Informatické súťaže
    • PALMA – je súťažou v programovaní  určená pre maximálne dvojčlenné tímy. Počas jedného školského roku prebehne súťaž zložená z dvoch on-line kôl (cez Internet) a jedného finálového dvojkola. (On-line kolá prebiehajú cez Internet.) Finálové kolo je organizované formou krátkeho súťažného pobytu. Upozorňujeme i na záväzok školy zapojiť žiakov do tejto programátorskej súťaže. Prvé kolo bude realizované 4.12.2018. Viac na http://palma.strom.sk/17D1/
    • IHRA – je súťaž v tvorbe počítačových hier. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. Registrácia jednotlivcov alebo tímov bude prebiehať do januára 2019
      • Krúžky: so zameraním na prírodné vedy, technické vedy, matematiku a informatiku. Preto odporúčame sledovať ponuku krúžkov na stránke http://itakademia.sk/kruzky/
  • Popularizačné prednášky – PF UPJŠ bude organizovať 7.12.2018 Zaostrené na Nobelove ceny, zamerané na témy tohtoročných Nobelových cien. Z prednášky sa plánuje taktiež live prenos stačí sledovať stránku https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/19483/
Zavrieť menu