V roku 2017 sa naša škola zapojila do projektu IT akadémia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

V rámci projektu sa naša škola zapojí do súťaží:

  • korešpondenčný matematický seminár Mlynár
  • jednodňová matematická súťaž Mamut

V rámci CodeWeek-u (7.10.-.11.10.2019) v spolupráci s firmou Learn2Code sa na našej škole budú konať semináre pre deti z oblasti robotiky a základov programovania v programe Scratch.

Zavrieť menu