V roku 2017 sa naša škola zapojila do projektu IT akadémia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Aj v tomto školkom roku sa škola aktívne zapája do projektu.

IT čajovňa

„Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (ZŠ)“

  • Určené pre žiakov ZŠ
  • Dátum: 15.01.2021 od 13:00
  • Popis: V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch (zbieranie ovocia, space invadors). Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.
  • Lektor: Patrik Voštinár (PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. vyučuje na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a populárizácii.)
  • Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/175551?lang=sk&encode=

 

Aktuálna ponuka webinárov

Aktuálna ponuka webinárov sa nachádza na stránke: http://itakademia.sk/calendar/action~agenda/cat_ids~113/request_format~json

Prihlásiť sa na nich môžete tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/121976

 

Ponuky  webinárov a inovačného vzdelávania

V rámci projektu IT Akadémia pribudli termíny na inovačné vzdelávania, ponuku nájdete na https://registracia.itakademia.sk/admin/path-activity/aktivita-1-2 , ktorá sa postupne aktualizuje.

Taktiež je aktualizovaná ponuka webinárov, na ktoré sa môžete prihlásiť prostredníctvom dotazníkového formulára: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/121976?lang=sk&encode= .

Ponuka platí aj pre kolegov, ktorí nie sú zo škôl ktoré sú IT Akadémia partner. Ponuku nájdete aj na stránke IT Akadémie http://itakademia.sk/calendar/

Aktuálne sú v ponuke tieto webináre:

Názov

Dátum

Čas

Ako učiť online – EduPage: začiatočníci

17.9.2020

13:30-14:30

Ako učiť online – EduPage: pokročilí

17.9.2020

15:00-16:00

Ako učiť online – EduPage: začiatočníci

24.9.2020

10:30-11:30

Ako učiť online – EduPage: konzultácie

24.9.2020

12:00-13:00

Ako učiť online – EduPage: začiatočníci

24.9.2020

13:30-14:30

Ako učiť online – EduPage: pokročilí

24.9.2020

15:00-16:00

Excel pokročilí 1 – VBA (CVTI SR-ŠVS BB)

17.9.2020

13:00-14:30

Excel pokročilí 2  – VBA (CVTI SR-ŠVS BB)

24.9.2020

13:00-14:30

Tabuľkový kalkulátor a jeho použitie vo vyučovacom procese (CVTI SR-ŠVS BB)

16.9.2020

13:00-14:30

Textový editor a jeho použitie vo vyučovacom procese  (CVTI SR-ŠVS BB)

28.9.2020

13:00-14:30

Tvorba  videa v edukačnom procese (CVTI SR-ŠVS BB)

22.9.2020

13:00-14:30

Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese  (CVTI SR-ŠVS BB)

29.9.2020

12:30-14:00

Inovatívne metodiky pre ZŠ k tematickému celku „Zlúčeniny uhlíka“ 

18.1.2021

14:00-16:00

Inovatívne metodiky pre SŠ k téme „Uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov“

19.1.2021

14:00-16:00

Inovatívne metodiky pre SŠ k tematickému celku „Látky v živých organizmoch“

16.2.2021

14:00-16:00

Rozvoj systémového myslenia v anorganickej a organickej chémii prostredníctvom metódy SATL 

24.9.2020

14:00-16:00

Inovatívne metodiky pre chémiu 8. ročníka ZŠ

12.11.2020

14:00-16:00

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ

16.9.2020

09:00-11:00

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ

17.9.2020

09:00-11:00

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ

18.9.2020

09:00-11:00

Budovanie infraštruktúry na SŠ (resp. vylepšenie existujúcej), jej správa a zabezpečenie

15.10.2020

12:00-16:00

Budovanie infraštruktúry na SŠ (resp. vylepšenie existujúcej), jej správa a zabezpečenie

19.11.2020

12:00-16:00

Využitie emulačného nástroja GNS3 pre výučbu počítačových sietí

5.10.2020

8:00-12:00

Využitie emulačného nástroja GNS3 pre výučbu počítačových sietí

7.12.2020

8:00-12:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: WLAN, bezpečnosť (zraniteľnosti, hrozby, útoky)

14.10.2020

8:00-12:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: WLAN, bezpečnosť (zraniteľnosti, hrozby, útoky)

27.1.2021

8:00-12:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec

28.10.2020

12:00-16:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec

16.12.2020

12:00-16:00

Tvorba bodovaných zadaní v programe PacketTracer pomocou rozšírenia Activity Wizard, best practice.

10.11.2020

12:00-16:00

Tvorba bodovaných zadaní v programe PacketTracer pomocou rozšírenia Activity Wizard, best practice.

26.1.2021

12:00-16:00

Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.

24.11.2020

12:00-16:00

Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.

19.1.2021

12:00-16:00

Základy Linuxu – Workshop, Martin Kontšek

29.10.2020

12:00-16:00

Základy Linuxu – Workshop, Martin Kontšek

21.1.2021

12:00-16:00

DNS – Domain Name System

19.10.2020

8:00-12:00

DNS – Domain Name System

14.12.2020

8:00-12:00

VoIP – Voice over Internet Protocol a PBX Asterisk

26.10.2020

8:00-12:00

VoIP – Voice over Internet Protocol a PBX Asterisk

21.12.2020

8:00-12:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0 – sieťová automatizácia

22.10.2020

12:00-16:00

Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0 – sieťová automatizácia

18.2.2021

12:00-16:00

 

Zároveň Vám dávam na vedomie, že v dňoch:

–          1.-3.2020 sa uskutoční konferencia pre základné školy (http://itakademia.sk/konferencia-pre-ucitelov-zakladnych-skol-a-ucitelov-nizsich-rocnikov-osemrocnych-gymnazii/ )

–          19.-21.11.2020 sa uskutoční konferencia pre stredné školy (dotazník na prihlasovanie bude spustený v priebehu budúceho týždňa)

Projekt IT Akadémia – ponuky  e-learinngu v rámci preventívnych opatrení proti koronavírusu

IT Akadémia ponúka  vzdelávacie aktivity (resp. ich časti), ktoré je možné použiť aj pri domácej práci žiaka, usmernenej pokynmi učiteľa. Veríme, že vám tak aspoň čiastočne pomôžeme pri výbere aktivít pre vašich žiakov počas trvania preventívnych opatrení.

Workshopy v rámci projektu IT Akadémia

V rámci projektu sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží:

  • korešpondenčný matematický seminár Mlynár
  • jednodňová matematická súťaž Mamut
  • Lomihlav a Matik

V rámci CodeWeek-u (7.10.-.11.10.2019) v spolupráci s firmou Learn2Code sa na našej škole konali semináre pre deti z oblasti robotiky a základov programovania v programe Scratch.