V roku 2017 sa naša škola zapojila do projektu IT akadémia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ponuky workshopov v rámci projektu IT Akadémia

Dňa 13.3.2020 sa uskutoční exkurzia/workshop vo firme Siemens Healthcare s.r.o. v čase od 8:30 do 13:00 pre učiteľov ZŠ a SŠ v rámci aktivít projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie.

–––––––––––––––––––––––––

Téma:  Ako učiť menej a napriek tomu viac naučiť – EduScrum.

Prihásiť sa môžu prostredníctvom dotazníka http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/859952?lang=sk   do 10.3.2020.

V rámci projektu sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží:

  • korešpondenčný matematický seminár Mlynár
  • jednodňová matematická súťaž Mamut
  • Lomihlav a Matik

V rámci CodeWeek-u (7.10.-.11.10.2019) v spolupráci s firmou Learn2Code sa na našej škole budú konať semináre pre deti z oblasti robotiky a základov programovania v programe Scratch.

Zavrieť menu