Vianočné tvorivé dielne

Vychovávateľky ŠKD    pozývajú deti ŠKD do tvorivých dielní ŠKD    pod názvom Predvianočné majstrovanie 7.decembra 2018 (piatok) od 15. do 16. hod. pred prvácke triedy  Deti

Čítať ďalej »

Mikuláš v ŠKD

Dňa 6. 12. 2018 deti potešilo tradičné popoludňajšie Mikulášske posedenie všetkých oddelení ŠKD. Deti na chodbách pred triedami zarecitovali a zaspievali pripravené básničky a pesničky.

Čítať ďalej »

Výtvarná súťaž v ŠKD

V novembrovom týždni 19. – 23. 11. 2018 v rámci Týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž detí ŠKD všetkých ročníkov v navrhovaní plagátov s protidrogovou tematikou

Čítať ďalej »

Ťahanovské tvorivé dielne a ŠKD

Dňa 21. 11. 2018 sa zúčastnila skupina detí s vychovávateľkou vianočnej ťahanovskej detskej tvorivej dielne, organizovanej MÚ  Ťahanovce. V Kultúrnom stredisku MČ Ťahanovce deti už tradične privítali

Čítať ďalej »

Šarkaniáda v ŠKD

V dňoch 14. a 16. 11. 2018 využili vychovávateľky priaznivé, síce chladné, no slnečné a veľmi veterné počasie na zorganizovanie obľúbenej Šarkaniády detí ŠKD. Nad

Čítať ďalej »

Magický večer v ŠKD

 Dňa 30. 10. 2018 zorganizovali vychovávateľky pre deti 2. ročníkov vo večerných a nočných hodinách Magický večer. Deti v maskách strašidiel prešli skúškami odvahy a s baterkami nástrahami

Čítať ďalej »
Zavrieť menu