S peniazmi si poradím

V týždni od 21.11. do 25.11. si pani vychovávateľky v ŠKD pre deti pripravili rôzne aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Čítať ďalej »

Maj sa rád

V ŠKD sme sa v novembri venovali aj prevencii rôznych závislostí. V rámci akcie “Maj sa rád” sa pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach zamerali na

Čítať ďalej »

Magické popoludnie v ŠKD

Každoročnou akciou nášho ŠKD pred jesennými prázdninami bol Magický večer pre druhákov. Z dôvodu pandémie sa však dva ročníky tejto akcie neuskutočnili. Aby ani staršie

Čítať ďalej »