Jesenný pozdrav seniorom a ŠKD

Pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším vystúpili dňa 12. 10. 2019 deti ŠKD v Klube dôchodcov v kultúrnom stredisku Ťahanovce – sídlisko. Dôchodcov potešili básničkami

Čítať ďalej »

Mini maratón žiakov ŠKD

V piatok pred MMM v Košiciach, sa dňa 4. 10. 2019 na školskom dvore uskutočnil tradičný detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti podľa ročníkov (zvlášť chlapci a dievčatá)

Čítať ďalej »

Skok do 1. triedy

Dňa 26. 9. 2019 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti si

Čítať ďalej »
Zavrieť menu