Ročníkové projekty

Spracovanie fotografie, MS WORD, IrfanView. V prvom polroku naši šiestaci predstavia našu školu. Nafotia   fotografie interiéru, ktoré spolu s popisom vložia do textového editora. Pri prezentovaní svojho projektu oboznámia ostatných spolužiakov so zaujímavou výzdobou tried a chodieb.

Vytvorenie vlastnej animovanej Vianočnej pohľadnice v programe LogoMotion. V mesiaci november a december siedmaci pracujú na tvorbe animovaného prianie pre svojich blízkych, ktoré odošlú prostredníctvom e-mailu. 

Každý rok žiaci ôsmeho ročníka pracujú na projekte Moja firma, v ktorom musia zvážiť nielen zameranie a umiestnenie vlastnej firmy, ale aj finančné zdroje, konkurencie schopnosť a pod. Všetku svoju prácu v závere školského roka prezentujú pred spolužiakmi, učiteľmi a vedením vo forme organizovanej firemnej konferencie.

Polročný projekt.  Prezentáciu o krajine, ktorú si vylosujú naši deviataci a spracujú ju na  vyše 30 stranách. Tento polročný projekt si vyžaduje získavanie informácií z rôznych médií, často písaných aj v anglickom jazyku. V záverečnej prezentácii svojich prác, ktorá je verejná oboznámia účastníkov mini konferencie o hospodárskom, ekonomickom, kultúrnom ale aj športovom živote danej krajiny. Jednotlivé ekonomické, hospodárske a geografické informácie o krajine porovnávajú s konkrétnymi súčasnými informáciami zo Slovenska. Svoju prezentáciu môžu oživiť ukážkami jedál a predmetov typických pre danú krajinu.

Súťaže a akcie

Zúčastňujeme sa akcií a súťaží:

  • iBobor
  • Súťaž v PC – tvorba prezentácií (v rámci súťaže Škola plná talentov)
  • Fullova ruža
  • Dni energií
  • Junior admin
  • CodeWeek
  • Svätoplukovo kráľovstvo
  • Detská konferencia