Mgr. Ľudmila Petrisková

Mgr. Anna Fabianová

Mgr. Dana Képesová

Mgr. Ivana Losenská

Zošity : č. 523 – 8ks, 

             č. 544 (524) – 8ks

             veľký čistý 20 stranový zošit na GEOMETRIU

             zrkadielko, ŽK ,

             notový zošit (môže aj z min. roka)

 

VYV – 40 malých výkresov a 15 veľkých, ostatné z min.roka

Zavrieť menu