Mgr. Mária Mamrillová

Mgr. Jarmila Somošová

Mgr. Jana Kleitsová

 Zoznam školských potrieb, pomôcok a zošitov pre žiakov 4. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021

Pomôcky

– prezúvky, aktovky, písacie potreby, nepoškodené pravítko                                             

– zošity č. 523 – 20 ks, 2 veľké čisté zošity, 1 malý čistý zošit,

– notový zošit, zrkadielko, žiacka knižka      

– na zošitoch musia byť vypísané iba mená, ostatné budeme spoločne

– uterák s pútkom a menom

Výtvarná  výchova

20 ks malých výkresov, 20 ks veľkých výkresov, farebný papier – 2 sady, nádoba na vodu, tuš, vodové farby, temperové farby, 2 ploché štetce (širší,užší), 2 okrúhle štetce (hrubší, tenší), obrus na lavicu, mastný pastel, nové tyčinkové lepidlo, disperzné lepidlo, nožnice – všetko zabaliť do krabice (kufríka) všade napísať meno!

Telesná  výchova

tričko, ľubovoľné kraťasy, resp. tepláky, športová obuv s bielou podrážkou, ponožky, švihadlo – označené menom vložiť  do vrecúška