Mgr. Jana Gáliková

Mgr. Tatiana Korlová

PaedDr. Zuzana Hančikovská

Mgr. Katarína Cehuľová

3.9. 2019       

– od utorka vyučujeme podľa rozvrhu

– ŠKD a jedáleň v prevádzke, potrebné je dieťa prihlásiť

 – doniesť prezúvky, aktovky, písacie potreby, nepoškodené pravítko                                                                                                     

– zošity č. 523 – 20 ks, 2 veľké čisté zošity č. 420, 1 malý čistý zošit,

– notový zošit, zrkadielko, žiacka knižka      

– na zošitoch musia byť vypísané iba mená, ostatné budeme spoločne

– 3 ks toal. papier, uterák s pútkom a menom

 

4.9. 2019 – 6. 9. 2019       

– učíme podľa rozvrhu

– nosiť pomôcky na:

        

Výtvarná  výchova

20 ks malých výkresov, 20 ks veľkých výkresov, farebný papier – 2 sady, nádoba na vodu, tuš, vodové farby, temperové farby, 2 ploché štetce (širší,užší), 2 okrúhle štetce (hrubší, tenší), obrus na lavicu, mastný pastel, nové tyčinkové lepidlo, disperzné lepidlo, nožnice – všetko zabaliť do krabice (kufríka) všade napísať meno!             

Telesná  výchova

tričko, ľubovoľné kraťasy, resp. tepláky, športová obuv s bielou podrážkou, ponožky, švihadlo – označené menom vložiť  do vrecúška

  • doniesť aj kvetináč

Pomôcky potrebné doniesť do  6. 9 !