Ponožkový október

Spolupatričnosť a pomoc druhým je aj pre nás pedagógov ako aj  našich žiakov dôležitá. Aj preto sme sa v mesiaci október radi zapojili do  4.ročníka dobročinného projektu Ponožkový október,

Čerstvé hlavičky na papieri

Naši žiaci sa zapojili do projektu spoločnosti Kaufland  „Čerstvé hlavičky „. Úlohou bolo vyrobiť video, namaľovať výkres, napísať literárnu prácu. Každá trieda si vyrobila svoj

Život a peniaze – akcia CVČ pre prvákov

V utorok 26.10.2021 sa naši prváci zúčastnili školskej udalosti s názvom „Život a peniaze“. Išlo o aktivity v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti

Tanečná telesná výchova

V rámci skvalitnenia telesnej a športovej výchovy na našej škole sme zapojili žiakov 2. – 4. ročníka do projektu Strike Dance Academy – Tanečná telesná

CodeWeek 2021

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. V týždni od 18. -22. októbra

Beseda o stomatohygiene

Dňa 12. a 13. októbra sa žiaci prvých tried zúčastnili na besede s pracovníčkou RÚVZ. Téma bola veľmi dôležitá – Stomatohygiena, alebo ako sa postarať o

Zážitkový kurz prvej pomoci

Dňa 17. 9. 2021 sa žiaci 4.C zúčastnili na prvých dvoch vyučovacích hodinách zážitkového kurzu prvej pomoci. V príjemnom prostredí našej multisenzorickej miestnosti sa pod

Európsky týždeň športu

Siedmy ročník Európsky týždeň športu propaguje šport ako zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu, keď sa nielen Slovensko, ale aj celá Európa zapojila do

Projekt JBL JUMP FEST

Dňa 8. Septembra 2021 sme sa zúčastnili súťaže JBL JUMP FEST. Projekt JBL JUMP FEST prináša atletiku čo najbližšie k ľudom a na Slovensku je

Návšteva Botanickej záhrady

Dňa 28.6. sa 1.B a 1.C zúčastnila návštevy Botanickej záhrady. Prváci prvýkrát spolu cestovali autobusom. V Botanickej záhrade videli veľa rastlín, o ktorých sa už

Školský výlet 2.C

23.6.  2.C navštívila ZOO. Najprv  sme mali prednášku o plazoch, potom sme si ich mohli pohladiť. Po zaujímavej hodine sme mali exkurziu po ZOO, zahrali