Code Week 2020

V rámci Európskeho týždňa programovania (CodeWeek – 12.10.-16.10.2020) sa na našej škole opäť konali zaujímavé aktivity na hodinách informatiky. Žiaci na prvom stupni si tak

Didaktické hry

Už tradične sa aj v tomto roku žiaci prvého stupňa zúčastnili pobytu v prírode a absolvovali Didaktické hry.  V areáli Anička si vyskúšali rôzne aktivity.

Školské átrium

Veľmi pekne Vám ďakujeme rodičia za myšlienku skrášliť naše átrium. Postupne sa zveľaďuje a naši prváčikovia už strávili prvé chvíle na našej škole aj na

Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

Z dôvodu dodržania pandemických opatrení  sa ruší hromadný slávnostný ceremoniál pre žiakov 1.ročníka. Žiaci a ich rodičia sa zhromaždia na školskom ihrisku na vyznačených stanovištiach podľa

Oceňovanie reprezentantov školy

Tento školský rok bol síce niečím iný, no napriek tomu našu školu úspešne reprezentovalo a šírilo jej dobré meno hneď niekoľko desiatok žiakov, na ktorých

S úsmevom proti korone

To, že úsmev je najlepšia zbraň proti korone, ukázali aj naši žiaci prostredníctvom výzvy: S úsmevom proti korone! Výzva trvala od 4.5.2020 do 31.05.2020. Bojovníci proti

HODINA S HOSŤOM – Adela a Viktor – FINÁLE

Aký by to bol záver bez veľkého finále? A že sme to v 2.C riadne roztočili, to je už dávno známe! Korona novinársko-redaktorskú dobu uzatvárajú najlepší z najlepších.

Netradičná Výtvarná výchova v 1. ročníku

To, že sú naši prváci veľmi šikovní a tvoriví, dokázali aj v tejto výnimočnej situácii učenia na diaľku. Popustili uzdu svojej fantázie, obkreslili a vystrihli svoje dlane a vytvorili