Aktivity 4. ročníka

9.4. naši štvrtáci absolvovali besedu s názvom: Žiť energiou . Pracovníčky zo Slovenskej inovačnej a energetickej poradne nám pútavou hrou priblížili obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V tomto mesiaci sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prednášky O zdravom životnom štýle. Prezentácia tejto dôležitej témy je súčasťou plnenia našich vzdelávacích aj výchovných cieľov.

PLAVECKÝ KURZ V 3. ROČNÍKU

Už tradične naši tretiaci absolvovali základný plavecký kurz. Všetky tretiacke triedy postupne v priebehu dvoch mesiacov navštevovali ZŠ Trebišovskú. Tam sa postupne pod vedením odborných

Kúzelná fyzika

14.2. sme mali v škole super deň. Boli sme na akcii Kúzelná fyzika. Videli sme “ kúzla “ s magnetom , vodou , elektrikou, levitáciu…. Ruky

Zbierka pre psí útulok

V dňoch 15.11.-29.11.2018 sa v našej škole už po piatykrát uskutočnila zbierka pre opustených psíkov. Do zbierky sa zapojili: žiaci, učitelia, nepedagogický zamestnanci i rodičia.

MIKULÁŠ 2018

Dňa 6. 12. 2018 (štvrtok) sa u nás v škole tak ako aj po minulé roky uskutočnila pekná akcia v réžii Rady rodičov pri ZŠ

TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU

Počas týždňa slovenského folklóru si naša škola uskutočnila krásnu aktivitu. Žiaci prichádzali v tento týždeň do školy v slovenskom ľudovom kroji. Každý doniesol to čo

Zavrieť menu