Vzdelávanie na diaľku pre každého

Dištančné vzdelávanie zasiahlo aj do práce inkluzívného tímu (asistentov, špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky). V rámci prijatých a neustále sa meniacich opatrení v súvislosti s pandémiou

Vianočná pochodeň

Vianoce sa blížia a každý prežíva ich príchod jedinečne. V našej škole sa žiaci 1. stupňa rozlúčili s kalendárnym rokom tiež sviatočne. S príchodom Vianoc

Výtvarná súťaž – Šikana

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci preventívnych aktivít súťaž pre žiakov našej školy. Žiaci I. stupňa sa do súťaže mohli zapojiť kresbou na tému:

PRÍPRAVA NA VIANOČNÚ BESIEDKU

Naši štvrtáci si pod vedením svojich p.učiteliek tento rok pripravili vianočné pečivo na vianočnú besiedku, ktorú každoročne v decembri mávajú. Na týchto hodinách si upiekli

VIEM, ČO ZJEM – beseda s pracovníkmi RÚVZ

Dňa 8. a 11.12 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov našej školy dozvedeli na besedách s pracovníkmi RÚVZ veľa užitočných informácií o zdravom stravovaní. Beseda

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

ZŠ Belehradská21 sa tento rok zapojila  do III. ročníka celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Zbierka prebehla  v termíne od 23.11.2020

ŠIKANA – Neželaný návštevník

Návštevám sa poväčšine vždy potešíme. No nájdu sa aj takí návštevníci, ktorých máme medzi sebou neradi. Jedným z takých návštevníkov, hlavne v škole, je ŠIKANA!