Vzácna návšteva

Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka dotvára i vianočná výzdoba.

Mikuláš v škole

Aj tento školský rok 6.12.2019 Rada rodičov pripravila pre našich žiakov veľké prekvapenie. Žiakov na prvom stupni navštívil Mikuláš sprevádzaný dvoma anjelmi a nechýbali ani

Čitateľské dielne

Dňa 4.12.2019 sa na našej škole opäť uskutočnili čitateľské dielne, tentokrát s názvom Mikulášske tradície. Žiaci štvrtých ročníkov si vypočuli príbeh o sv. Mikulášovi a

Finančná gramotnosť

Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnili dielne s témou finančná gramotnosť. Žiaci tretích ročníkov sa zoznamovali s rôznymi menami vo svete, neskôr sme venovali

Návšteva Planetária

Štvrtáci sa v dňoch 28. a 29.11. vybrali do mesta. Cieľom bola návšteva Technického múzea v našom meste. Absolvovali školskú exkurziu v planetáriu. Bolo to

Projekty o vesmíre

Žiaci 4.A triedy sú veľmi šikovní. Na hodinách prírodovedy preberali učivo o vesmíre. To, čo ich zaujalo, krásne výtvarne aj stvárnili. Dali si naozaj záležať

Návšteva zo škôlky

27.11.2019 navštívili žiakov 1.C škôlkari z MŠ Čínska. Prváci boli radi, že sa mohli pochváliť čítaním a počítaním. Spolu riešili rôzne zábavné úlohy. Škôlkarom pripravili

Tvorba našich žiakov

Tieto úžasné dielka vytvorili šikovné ruky našich druhákov a tretiakov pod vedením pani učiteľky Kleitsovej počas práce v záujmovom útvare „Z každého rožku trošku“. Výtvarné aktivity doplnené

Prírodovedná súťaž Ukáž čo vieš!

Dňa 18.11. súťažilo 20 družstiev v CVČ Domino Košice. Našu školu zastupujú 2 družstvá v zložení žiakov štvrtého ročníka. V prvom kole preukázali svoje teoretické

Čo sa skrýva v čitateľských vrecúškach?

Čitateľské vrecúška boli hlavnou pomôckou, ktorú sme využívali na 3. čitateľských dielňach pre žiakov 3. a 4. ročníka dňa 13.11. 2019. Tentokrát žiaci čítali tradičné Rozprávky

Zavrieť menu