Beseda v knižnici

Dnes sa 1.B a 1.C zúčastnila besedy v knižnici. Pani knihovníčka porozprávala o podmienkach vstupu do knižnice,vypožičiavanī kníh, knihách pre prvákov. Beseda bola zaujímavá.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Dňa 25.- 26.09.2023 sa v telocvični školy uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3.ročníka. Cieľom tohto projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov

Exkurzia Kokšov Bakša

S cieľom vzbudiť v žiakoch priaznivý vzťah vo vzťahu k ochrane životného prostredia sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. septembra 2023 exkurzia do Kokšov Bakše. Zúčastnili sa jej

Didaktické hry

Dňa 14.9.2023 sa uskutočnili na našej škole Didaktické hry. Kvôli nepriaznivému počasiu boli zrealizované v školskej telocvični. Akcia sa deťom veľmi páčila a užili si ju.

S kamarátkou energiou

Dňa 12.9. sa 4. ročník zúčastnil v školskej telocvični akcie „S kamarátkou energiou“. Žiaci sa počas dňa striedali na rôznych stanoviskách (Preteky so svetlom, Balónové autíčka,

Koncoročné oceňovanie úspešných žiakov

Je už každoročnou tradíciou, že na konci školského roka sa na našej škole oceňujú žiaci, ktorí v priebehu roka dosiahli úspechy vo vedomostných, umeleckých a

Výtvarná výchova a vylomeniny

Aj tento školský rok sme na hodinách výtvarnej výchovy robili rôzne „vylomeniny“. Najlepšie sa nám však pracovalo vonku na školskom dvore. Hneď ako sa oteplilo

Škola priateľská k deťom

Tento titul škola získala na základe splnených dvoch podmienok. Vzdelávacich aktivít v oblasti Podvýživy pre druhý stupeň a Dňa vody pre celú školu. Taktiež sme

Návšteva Detského areálu Anička

V predposledný týždeň školského roka si triedy 3.C a 1.D spríjemnili chvíle príjemným výletom. Navštívili areál Anička a absolvovali súťažnú aktivitu Turnaj v golfe. Vytvorili