Návšteva Botanickej záhrady

Dňa 28.6. sa 1.B a 1.C zúčastnila návštevy Botanickej záhrady. Prváci prvýkrát spolu cestovali autobusom. V Botanickej záhrade videli veľa rastlín, o ktorých sa už

Školský výlet 2.C

23.6.  2.C navštívila ZOO. Najprv  sme mali prednášku o plazoch, potom sme si ich mohli pohladiť. Po zaujímavej hodine sme mali exkurziu po ZOO, zahrali

S kamarátkou Energiou

Žiaci štvrtých ročníkov sa v stredu 23.6.2021 zúčastnili poldňového súťažného programu „S kamarátkou Energiou“. Keďže nám záleží na tom, aby naši žiaci vedeli, ako môžu

Vzdelávanie v rámci projektu Škola Inkluzionistov

Dňa 3.6.2021 sme v našej škole privítali Mgr.Beátku Likeovú –  špeciálnu pedagogičku z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá lektorovala odborný workshop pre pani

Hudobná výchova na I. stupni

V rámci vyučovania hudobnej výchovy sme si na hodinu pozvali hosťa, ktorý nám prišiel porozprávať čo to o hudobnom nástroji. Žiaci boli zvedaví a mali

Práce 4.A z výtvarnej výchovy

Naša tvár sa dokáže tváriť všelijako. Za tým všetkým sú naše emócie, myšlienky, možno aj chute a vôňa, ktorá nás pošteklili v nose.  Žiaci v

Trieda 4.A – Kartónové miniatúry

4.A trieda vytvára na Pracovnom vyučovaní vždy niečo zaujímavé. Tentokrát sa pohrali s kartónom. Trochu tvorivosti, originality, šikovnosti a výsledok je takýto.

VYHODNOTENIE ZBERU GAŠTANOV (jeseň 2020)

Dňa 28.5.2021 sa v multimediálnej učebni počas veľkej prestávky konalo vyhodnotenie zberu gaštanov. Pani riaditeľka ocenila najusilovnejších zberačov. Žiaci si prevzali sladkú odmenu, tí najusilovnejší aj

Deň detí

Naša škola sa dnes na chvíľu  premenila na zábavný  park. Deň detí sme oslávili netradične v triedach, na ihrisku,na chodbách a v okolí školy. Slniečko

Beseda s RÚVZ

1.6. si naši druháci pripomenuli Medzinárodný deň detí netradične. Navštívila nás pracovníčka RÚVZ p. Gregová s asistentkami a porozprávala o prvej pomoci. Pútavou formou poučili

Konečne spolu na výlete!

Takto sa tešili žiaci IV.C triedy, keď si konečne po dlhej dobe vyrazili spolu s pani učiteľkou na výlet. Začali prehliadkou letiska v Bidovciach, kde