Pracovné vyučovanie netradične

Žiaci štvrtého ročníka sa dnes premenili na malých-veľkých cukrárov. Počas pracovného vyučovania inšpirovaní vlastnou kuchárskou knihou dnes pripravili vynikajúce ovocné (nepečené) cheescaky v pohári. Lahodiace

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Túto výtvarnú súťaž vyhlásilo CVČ Domino v našom meste. Je určená pre žiakov MŠ aj ZŠ. Žiaci vyjadrujú svojou prácou vlastný pohľad na svet, využívajú

Deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Aj na našej škole sme

Veľkí učili malých

Žiačky V.B triedy Tamara Michalková a Alexandra Ruščáková sa dobrovoľne rozhodli pripraviť prezentáciu o vesmíre a slnečnej sústave pre svojich mladších spolužiakov z I.D a I.B triedy. Samy si všetko

Kúzelná fyzika

Po minuloročnom  záujme žiakov o kúzelnú fyziku  sa  Rada rodičov rozhodla tento zážitok umožniť našim žiakom aj v tomto školskom roku. Zábavno- vzdelávacie podujatia s

Valentín na našej škole

Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Februárový Valentín sa už stal

Spomienky na vojnu…

31. januára 2020 žiaci 3. až 9. ročníka na ZŠ Belehradskej 21 v Košiciach prežili zaujímavý deň.  V priebehu celého dopoludnia sa na škole konali

Projekty na tému Elektrický obvod

To, že škola nemusí byť nudná, vedia aj žiaci 4.B a 4.C triedy. Tému Elektrický obvod si prebrali naozaj zaujímavo. Najprv si osvojili teoretické vedomosti

Školská športová liga – 3.kolo

Tretie kolo v minihádzanej prinieslo ďalšie umiestnenia a aj diplomy. To, že sa nám darí nie je náhoda. Keďže naši športovci štvrtáci dávajú do zápasov

Karneval

Tak dnes to bola bomba zábava. Karneval sa vydaril na jednotku s hviezdičkou. Všetci sa smiali, tancovali, skákali a robili všelijaké nezbedy v tých najrôznejších karnevalových maskách. Spoločnosť

Január s asistentmi

So vstupom do nového školského roka sme ostali verní popoludňajším dielničkám, ktoré sa tešia čoraz väčšej obľube u detí. 14.1.2020 sa dielne pod vedením asistentov venovali

Školská akcia

Dňa 15. 1. 2020 žiaci prvých ročníkov našej školy absolvovali interaktívnu hodinu angličtiny pod názvom Velkáči čítajú malkáčom. Žiaci bilingválneho gymnázia pripravili pre našich prvákov

Zavrieť menu