Karneval

V stredu 1.2.2023 prišiel tak dlho očakávaný karnevalový deň. Veľkú telocvičňu našej školy zaplnili nápadité masky, ktoré si pripravili žiaci 1. stupňa. Všetci sa tešili

2. kolo Školskej športovej ligy

Dňa 28.1. sa uskutočnilo 2. kolo školskej športovej ligy v detskej atletike. Našu školu reprezentovali 2 družstvá a umiestnili sa na skvelom 2. a 3.

Beseda o stomatohygiene

Dňa 18.1.2023 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvých ročníkov o stomatohygiene. Ústna hygiena je veľmi dôležitá nielen z estetickej stránky. Žiaci sa dozvedeli , ako

Exkurzia do KOSITU

12.1.2023 sa žiaci 4.C zúčastnili exkurzie do KOSITU. Autobus nás pohodlne doviezol do areálu. Lektorka nás po ňom previedla a pútavou formou rozprávala o ďalšom

KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE

Čarovný večer vykúzlili naše speváčky a tanečníci v kultúrnom programe „Košické rozprávkové Vianoce“.        V nedeľu 18. decembra večer dievčatá z 5. až 9. ročníka našej školy  nádhernými sopránovými

Vianočná besiedka 2.A a 2B triedy

Vianoce sú aj o prekvapeniach. Jedným z takých bolo aj vyhlásenie chrípkových prázdnin. Aj nás potešili aj nám trošku narušili plány. Druháci z 2.A a

Vianočný koncert

19.12.2022  v našej telocvični zneli tóny známych populárnych piesní i vianočných hitov, ktoré navodili príjemnú predvianočnú atmosféru. O tú sa postarali študenti súkromného konzervatória v

Šaliansky Maťko 2022/23

V poslednom predvianočnom týždni na našej škole prebehla súťaž v prednese povesti s názvom Šaliansky Maťko. V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili takto. 1. kategória

Beseda s príslušníkom PZ – KYBERŠIANOVANIE

Dňa 9.12. sa v tretích ročníkoch uskutočnili prednášky na tému Kyberšikanovanie. Téma medzi žiakmi zaznamenala veľký záujem. Získali cenné informácie o nebezpečenstve na sociálnych sieťach.

Minihádzaná

12. 12. 2022 sa uskutočnilo 2. kolo v Minihádzanej na ZŠ Bernoláková 16. Opäť sme získali krásne 3. miesto. Žiakom patrí veľká vďaka za ich

Dvaja Mikulášovia

Tento rok navštívili školu dvaja Mikuláši. Jeden starší sa ukázal už ráno v zborovni. Obdaril a potešil celý učiteľský zbor. Ten druhý, mladší so sprievodom