Veľkí čítajú malým

Marec – mesiac knihy sme si tento rok pripomenuli rôznymi aktivitami. Napríklad štvrtáci z céčky boli čítať prvákom tiež z céčky. Žiaci prváci si vypočuli v podaní starších kamarátov pekné príbehy z detského života, zo života v rodine a škole. Zároveň si pripravili aj úlohy, ktoré prváci na základe vypočutých krátkych príbehov, veľmi pekne zodpovedali. A každý kto počúval a smelo odpovedal, získal darček – záložku do knihy. Stretli sa tam aj kamaráti. Ale príjemne prekvapili aj súrodenci Natálka a Števko Bodnárovi a spoločne aj oni prečítali jeden príbeh. Takou peknou hodinou si všetci  pripomenuli dôležitosť čítania pre život.