Základná škola Belehradská 21 v Košiciach ďakuje:

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach ďakuje Rade rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice za ochotu vypracovať a podať žiadosť v rámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019.

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach ďakuje p. Viere Chomjakovej – vedúcej ŠJ pri Základnej škole Belehradská 21 v Košiciach za pomoc pri zabezpečení akcie Deň otvorených dverí 2019.

Zavrieť menu