Matematické súťaže

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 26.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentoval Dominik Feňovčík z 8.A triedy, ktorý v kategórii Z9 bol úspešný riešiteľ. Dňa 3.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentoval Dominik Feňovčík z 8.A triedy, ktorý v kategórii Z8 sa umiestnil na 3.- 4. mieste.

PYTAGORIÁDA

V dňoch 9.4. a 10.4.2024 sa v CVČ Orgovánová 5 uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovalo 15 žiakov. Úspešní riešitelia sú: Miroslava Antošová (3.B), Marek Dobrovič (3.B), Beáta Gločeková (4.C), Lucas Šudík (4.A), Dorota Feňovčíková (5.A), Platon Omelchenko (5.A), Michal Vajda (7.A). Dominik Feňovčík  (8.A) sa umiestnil na 2.mieste, Róbert Šudík (7.C) sa umiestnil na 3.mieste a S. Macko (8.A) sa umiestnil na 4. mieste. Títo traja žiaci čakajú na pozvánku do celoštátneho kola. Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.