Základná škola Belehradská 21, Košice
Belehradská 21
040 13 Košice

zsbelehradska21@gmail.com

info@zsbelehradska.sk

Riaditeľka školy:

0911 845 004

Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň:

0917 114 029

Zástupca RŠ pre II. stupeň:

0911 662 736

Hospodárka školy:

0917 365 157

Vedúca ŠKD

0918 748 780

     

Vedúca šk. jedálne:

0911 845 014

Administratívna pracovníčka ŠJ:

0917 112 403