Základná škola Belehradská 21, Košice
Belehradská 21
040 13 Košice

zsbelehradska21@gmail.com

info@zsbelehradska.sk

Riaditeľka školy: 

Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň: 

Zástupca RŠ pre II. stupeň: 

Hospodárka školy: 

Vedúca ŠKD: 

Vedúca šk. jedálne: 

Administratívna pracovníčka ŠJ: 

0911 845 004

0917 114 029

 0911 662 736

 0917 365 157

0918 748 780

 0911 845 014

 0917 112 403