Zápis so 1. ročníka ZŠ

Žiadosť o zápis dieťata do ZŠ

Splnomocnenie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A VZDELÁVANIA V ŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY /manuál pre zákonných zástupcov/

Žiadosť o povolenie plnenia osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky

Prihláška na ETV/NBV

Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy

Žiadosť o povolenie komisionálnych skúšok

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok (ak žiak  štúdoval v zahraničí)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania