Zápis so 1. ročníka ZŠ

Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

Ostatné tlačivá

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Prihláška na ETV/NBV

OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A VZDELÁVANIA V ŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY /manuál k žiadosti/

Žiadosť o povolenie plnenia osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy

Žiadosť o povolenie komisionálnych skúšok

Žiadosť o povolenie komisionálnych skúšok – štúdium v zahraničí

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Splnomocnenie pri prestupe na školu

Splnomocnenie pre štúdium v zahraničí

Splnomocnenie – oslobodenie od vzdelávania

Tlačivá školskej jedálne