Dňa 20.02.2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V rámci I. kategórie boli ocenení žiaci: V prednese poézie: Liliana Makó…

Pokračujte v čítaní