Vitajte na stránke prevencie !

Ďakujeme, že Vás zaujíma  čo je  nového v oblasti prevencie a otvorili ste si našu stránku. Nová je  smernica a plán prevencie na školský rok 2018/2019. S obidvoma  dokumentami sa  môžete bližšie  oboznámiť na tejto stránke.

 

Smernica k šikanovaniu

Dôležité dokumenty:

Vyhodnotenie EU týždňa boja proti drogám

Žiaci ocenení Radou rodičou za nástenku s protidrogovou problematikou.