Vítame Vás na stránke prevencie. 
Začal sa nový školský rok a s ním prichádza  mnoho povinností súvisiacich so školou, no nezabúdajme aj na milé stretnutia s priateľmi, spolužiakmi, úprimný rozhovor s učiteľom a objatie pre rodičov. Tieto maličkosti života totiž napomáhajú k tomu, aby z Vás vyrástli vyrovnané osobnosti, schopné odolávať nástrahám života.
Prevencia drogových závislostí je  jednou z hlavných výchovných priorít našej školy, v ktorej sa snažíme navodzovať atmosféru dôvery a otvorenosti, viesť žiakov k tomu, aby bez strachu hovorili o svojich pocitoch a názoroch, pretože sme školou, kde sa netoleruje žiadny druh šikany.   Prevenčná činnosť sa nezameriava iba na drogy, ale hlavne na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl a poskytovanie čo najviac informácii nielen o fyzickom, ale aj duševnom zdraví.
Počas roka sa uskutoční niekoľko zaujímavých akcií, prezentácií, besied, exkurzií, vďaka ktorým sa môžete tešiť na spestrenie niektorých hodín. 
Prajem Vám úspešný školský rok plný pozitívnych správ.
Koordinátor prevencie: Mgr. Erika Vasilenko