Vitajte na stránke prevencie v školskom roku 2017/2018


Aj v tomto školskom roku sa v rámci prevencie uskutoční viacero zaujímavých akcií, besied, prezentácií, súťaží a vypočujete si relácie v školskom rozhlase, ktoré pripravia pre Vás za pomoci koordinátorky prevencie členovia rovesníckej skupiny. Stručné info o akciách ½ polroka.
Prvá aktivita sa už uskutočnila v septembri na rodičovskom združení, na ktorom boli  Vaši rodičia  oboznámení s Metodickým usmernením č.7/2007 – R Ministerstva školstva SR k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách a v školských zariadeniach. Vy žiaci  ste mali triednickú hodinu k spomínanej problematike.
V októbri sa uskutoční supervízia rovesníckych aktivistov, pre žiakov  zo 7.A + C. Sú medzi nimi Dávid,  Lucia, Veronika, Natália, Sára, Adelka, Lenka, Lukáš, Olívia, Kaťa, Martinka. Školiteľkami budú dve pracovníčky Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a  prevencie Zuzkin park. Výcvik sa uskutoční v učebni etickej výchovy na našej škole a bude trvať jeden až dva dni. 
V novembri to bude ako každý rok Európsky týždeň  boja proti drogám. Podrobnejšie nabudúce.
Súčasťou tejto stránky je aj plán prevencie. Ďakujem, že ste si klikli na našu stránku.

Zavrieť menu