Svetový deň vody

Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec ani neuvedomujeme. Preto,

Čtítať viac »

Veľkí učili malých

Žiačky V.B triedy Tamara Michalková a Alexandra Ruščáková sa dobrovoľne rozhodli pripraviť prezentáciu o vesmíre a slnečnej sústave pre svojich mladších spolužiakov z I.D a I.B triedy. Samy si všetko

Čtítať viac »

Valentín na našej škole

Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Februárový Valentín sa už stal

Čtítať viac »

Spomienky na vojnu…

31. januára 2020 žiaci 3. – 9. ročníka na ZŠ Belehradská 21          v Košiciach prežili zaujímavý deň. V priebehu celého dopoludnia sa na škole konali aktivity

Čtítať viac »

Deti na nete

V piatok 07.02.2020 v rámci hodín informatiky a techniky sa uskutočnil pre žiakov druhého stupňa workshop na tému zodpovedného používania informačných technológií. Žiaci mohli diskutovať so psychologičkou

Čtítať viac »

Veda v meste

V utorok 4.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho workshopu – Veda v meste – organizovaného pod záštitou projektu IT Akadémia. Tento workshop bol zameraný

Čtítať viac »

Stop Kyberšikane

V stredu 29.01.2020 sa uskutočnilo supervízne stretnutie žiakov zo VIII.C a VIII.A triedy, ktorí sú zapojení do prevencie šikanovania. Školiteľom bola Mgr. Veronika Florian Šimonová

Čtítať viac »

IT workshop

Dňa 7.2.2020 sa na našej škole uskutoční workshop na tému: Zodpovedné používanie informačných technológií. Pani lektorka Mgr. Marianna Mereššová /detinanete.sk/ sa bude venovať témam: kyberšikana, 

Čtítať viac »

Lyžiarsky kurz

Aj naša škola absolvovala úspešný lyžiarsky kurz. V centre Ski Opálisko sa zúčastnili kurzu žiaci 7 ročníka. Počasie prialo a deti si mohli užiť lyžovačku,

Čtítať viac »

Šaliansky Maťko

Dňa 9.12. v predvianočnom čase sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí. V tento

Čtítať viac »
Zavrieť menu