Oceňovanie žiakov

Dňa 27.6.2019 pani riaditeľka Mgr. Eva Kašková ocenila najlepších žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v mestských, obvodných, krajských  a celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Rovnako ocenila najlepšie žiacke kolektívy

Čtítať viac »

Deň polície

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach organizovalo dňa 26. júna 2019 na parkovisku pred OC OPTIMA oslavy „Dňa polície“. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci 6.A

Čtítať viac »

Príbeh hrdinu

Do súťaže „Príbeh hrdinu“ ktorý zorganizoval Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice sa svojím komixom pod názvom „Antišik – proti šikane bojovník“ zapojili dvaja žiaci

Čtítať viac »

JAZYKOVÝ KVET 2019

Už niekoľko rokov sa jazykovo a literárne zdatní žiaci zúčastňujú jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy Jazykový kvet. V tomto školskom roku sme sa

Čtítať viac »

Prevencia šikanovania

V priebehu školského roka rovesnícki aktivisti zo VII.A a VII.C pripravili nástenku a dve rozhlasové relácie o šikane a kyberšikane. Tému šikany a jej prevenciu

Čtítať viac »

Zber vrchnáčikov

Do 14. 06. 2019 prines vrchnáčiky iba z PET fliaš, ak chceš pomôcť dieťaťu, pri kúpe invalidného vozíka. Najaktívnejší z Vás budú vyhodnotení Radou rodičou

Čtítať viac »

Detská konferencia

Dňa 22.5.2019 Sme sa zúčastnili Detskej vedeckej konferencie na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. Našu školu úspešne reprezentovali Simona Demešová z 8.B, Lukáš Bláha a

Čtítať viac »
Zavrieť menu