Premiant školy

Osobná charakteristika (zaujímavá osobnostná a povahová črta, charakterová vlastnosť): Samko je usilovný a cieľavedomý žiak našej školy. Má vzorný prístup k štúdiu. Počas celého štúdia dosahoval výborný prospech vo všetkých predmetoch. Jeho vedomostný rozhľad je široký. Svoju inteligenciu a schopnosti preukázal nielen na vyučovacích hodinách, ale aj aktívnym zapájaním sa do mimoškolskej činnosti. Bol šéfredaktorom školského časopisu Trdielko. Vyznačuje sa húževnatosťou, spoľahlivosťou, vytrvalosťou, odbornosťou, ale aj samostatnosťou. V kolektíve triedy je obľúbený, uznávaný a priateľský, ochotný vždy pomôcť svojim spolužiakom, alebo vyučujúcim. Rád hrá šach, bicykluje. Je členom Knižničného parlamentu, kde bol nominovaný z minuloročnej súťaže Kráľ detských čitateľov. V rámci literárno-dramatického odboru na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach účinkoval v divadelnom predstavení Príbeh sv. Mikuláša v Národnom divadle Košice (december 2022, december 2023). Okrem vedomostných úspechov získal aj úspechy v športe. Bol členom karate klubu Keido Košice, neskôr klubu Metropol Košice. Stal sa trojnásobným majstrom Slovenska v kata, na Grand Prix Bratislava sa umiestnil na bronzovej priečke. V lokálnych súťažiach karate získal v kata tiež mnoho zlatých medailí.

Dosiahnuté výraznejšie úspechy počas PŠD:
– 2024 – 1.miesto – Hiezdoslavov Kubín – KK (postup do celoslovenského kola)
– 2024 – 1.miesto – Jazykový kvet – celoslovenské kolo
-2024 – Pytagoriáda – úspešný riešiteľ – OK
-2023 – Pytagoriáda – úspešný riešiteľ – OK
-2023  – zlaté pásmo v celoslovenskom kole –  Hviezdoslavov Kubín
-2023 – 3. miesto – Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
– 2023 – Kráľ detských čitateľov
– 2023 –  2.miesto –  Šaliansky Maťko – OK
– 2022 – 1. miesto – Mamut
– 2019 – 1. miesto (kata/kumite) Majstrovstvá Slovenska Goju-Ryu
– 2019 – 3. miesto – Slávik Slovenska – OK
– 2019 – 3. miesto (kata) – 39. Grand Prix Slovakia
– 2019 – 1.miesto (kumite) – Slovenský pohár detí a žiakov
– 2019 – 2 x 1. miesto (kata) – AVAS Cup
– 2018 – 1. miesto (kata) Majstrovstvá Slovenska
– 2018 – 1.miesto (kumite) – Slovenský pohár detí a žiakov
– Klokan – úspešný riešiteľ
– MAMUT – člen víťazného družstva

Samkovi prajeme do budúcna veľa úspechov!