VITAJ NA STRÁNKE PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

Vítame Vás  na stránke predmetu občianska náuka v novom školskom roku 2017 / 2018. Letné prázdniny sú za nami, ale spomienky na ich príjemné prežitie zostali v našich mysliach a srdciach. Začal sa nový školský rok a na našich pleciach  je batoh plný  povinností súvisiacich so školou.  Želáme Vám dobré zdravie a veľa chuti do učenia. 

Vyučujúci: 

  • Mgr. Oľga Hamplová  6.A,B,C, 7. A, B, C, 8. A,B, C, 9.A, B, C
  • Mgr. Iveta Križanová 9.B

Počas roka sa uskutoční pre Vás žiakov niekoľko zaujímavých akcií, prezentácií, besied a tak sa môžete tešiť na spestrenie hodín. O niektorých si budete môcť prečítať na tejto stránke. Podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu sa tento predmet neučí v 5. ročníku a naďalej sa vo 8. ročníku učí každý druhý týždeň, lebo sa strieda s etickou a náboženskou výchovou.

Zavrieť menu