VITAJ NA STRÁNKE PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

Vítame Vás na stránke predmetu občianska náuka v novom školskom roku 2019 /2020. Letné prázdniny sú za nami, ale spomienky na ich príjemné prežitie zostali v našich mysliach a srdciach. Začal sa nový školský rok a na našich pleciach je batoh plný povinností súvisiacich so školou. Želáme Vám dobré zdravie a veľa chuti do učenia.

Vyučujúci:
· Mgr. Oľga Hamplová  7. A,  C, 8. A,B, C, 9.A, B,C
· Mgr. Iveta Križanová 6.A,B, 7.B

Počas roka sa uskutoční pre Vás žiakov niekoľko zaujímavých akcií, prezentácií, besied, exkurzií a tak sa môžete tešiť na spestrenie hodín. O niektorých si budete môcť prečítať na tejto stránke. V 9. ročníku sa učí podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu.

Aktivity v rámci občianskej náuky

Návšteva ústavného súdu