VITAJ NA STRÁNKE PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA

Vítame Vás na stránke predmetu občianska náuka v novom školskom roku 2018 /2019. Letné prázdniny sú za nami, ale spomienky na ich príjemné prežitie zostali v našich mysliach a srdciach. Začal sa nový školský rok a na našich pleciach je batoh plný povinností súvisiacich so školou. Želáme Vám dobré zdravie a veľa chuti do učenia.

Vyučujúci:
 Mgr. Oľga Hamplová 6.C, 7. A, B, C, 8. A,B, C, 9.A, C
 Mgr. Iveta Križanová 6.A,B, 9.B

Počas roka sa uskutoční pre Vás žiakov niekoľko zaujímavých akcií, prezentácií, besied a tak sa môžete tešiť na spestrenie hodín. O niektorých si budete môcť prečítať na tejto stránke. Podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu sa tento predmet neučí v 5. ročníku.

Aktivity v rámci občianskej náuky

Návšteva ústavného súdu

Zavrieť menu