Nákup IKT

Dňa 16.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup IKT“ s termínom predloženia ponúk do 22.7.2020 do 12.00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na vyzvy.zsbelehradska@gmail.com.

Košice, 16.7.2020

Priestor na prenájom
Základná škola Belehradská 21, Košice ponúka priestor na prenájom o výmere 10m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu. Minimálna cena ročného prenájmu je 80€/1m2 a prevádzkové náklady. Záujemcovia môžu zaslať ponuku na e-mail: vyzvy.zsbelehradska@gmail.com do 20.1.2020 do 9.00 hod.
Košice, 14.1.2020

Osvetlenie bežeckého okruhu v areáli ZŠ Belehradská 21, Košice
Dňa 26.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Osvetlenie bežeckého okruhu v areáli ZŠ Belehradská 21, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 02.12.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Dňa 20.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Jedálenské stoličky“ s termínom predloženia ponúk do
26.11.2019 do 12.00 hod.
Záujemcovia môžu získať súťažné podklady vyžiadaním na e-mail: vyzvy.zsbelehradska@gmail.com

Dňa 19.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Školské sety – lavica + 2 stoličky“ s termínom predloženia
ponúk do 25.11.2019 do 12.00 hod.
Záujemcovia môžu získať súťažné podklady vyžiadaním na e-mail: vyzvy.zsbelehradska@gmail.com

Dňa 7.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy“ s termínom predloženia ponúk do 11.10.2019 do 10.00 hod.
Záujemcovia  môžu  získať súťažné podklady vyžiadaním na e-mail: vyzvy.zsbelehradska@gmail.com

Dňa 26.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strechy so zateplením – pavilón C a F“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 7.10.2019 do 07:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.