Dňa 7.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky kurz pre žiakov základnej školy“ s termínom predloženia ponúk do 11.10.2019 do 10.00 hod.
Záujemcovia  môžu  získať súťažné podklady vyžiadaním na e-mail: vyzvy.zsbelehradska@gmail.com

Dňa 26.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strechy so zateplením – pavilón C a F“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 7.10.2019 do 07:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Zavrieť menu