Školská jedáleň ZŠ Belehradská 21               

  • zabezpečuje stravovanie pre detských aj dospelých stravníkov
  • hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov
  • dozor v jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy
  • výdaj obedov – od 12,00 hod. do 13,45 hod.