VITAJ NA STRÁNKE ETICKEJ VÝCHOVY

Vítame Vás na stránke predmetu Etická výchova v novom školskom roku 2019/ 2020. Sme radi, že ste si ju otvorili, aby ste sa dozvedeli čo nové v tomto predmete. Vyučujúce žiadna zmena, iné témy sa budú preberať v 9. ročníku ako to vyžaduje nová školská reforma a besedy, prednášky, ktoré sa osvedčili a zaujali žiakov. To je asi v skratke to najdôležitejšie

Po letných prázdninách sa opäť budeme stretávať na hodinách etickej výchovy, aby sme aj v tomto školskom roku spoločne poznávali svet, ľudí okolo nás, priateľov, rodičov, súrodencov, ale i samých seba, aby sme sa učili porozumieť im a tak hľadali cesty, ako vytvárať lepší svet.

Vyučujúcimi sú:

Mgr. Miriam Komárová 
 
5A, 5B, 5C, 6A, 6C, 7A, 7B, 9A, 9C
Mgr. Silvia Kekáčová 5D, 8A, 8B, 8C
Mgr. Mária Soláriková6.B

Hodiny budú prebiehať v učebni etickej výchovy, ale aj v triede. Vyučujúce sa budú snažiť pripraviť si vyučovacie hodiny tak, aby zaujali žiakov a samozrejme, aby sa   naučili niečo nové. Určite počas roka zabezpečia besedy, prednášky, exkurzie  so zaujímavými ľuďmi.
Zaželajme si, keby náhodou sa na oblohe zjavil mráčik, nech sa rýchlo rozplynie a opäť nám zasvieti slnko.