VITAJ NA STRÁNKE ETICKEJ VÝCHOVY

Vítame Vás na stránke predmetu Etická výchova v novom školskom roku 2017 / 2018. Po letných prázdninách sa opäť budeme  stretávať na hodinách etickej výchovy, aby sme aj v tomto školskom roku spoločne poznávali svet, ľudí okolo nás, priateľov, rodičov, súrodencov, ale i samých seba, aby sme sa učili porozumieť im a tak hľadali cesty, ako vytvárať lepší svet.

Vyučujúcimi sú:

Mgr. O. Hamplová, ktorá učí žiakov v skupine 5.B+C;  6.A+C;,6.B; 7.B, 8.A;  8.B+C. Spolu je to 5 skupín, lebo žiaci ôsmeho ročníka majú etickú výchovu každý druhý týždeň.

 Mgr. V.Kajlová učí v 5.A, kde je triednou učiteľkou.

 Mgr.D.Babejová učí 7.A+C.

 Mgr. I.KrižanováV.Harmincová v  9. A+B+C.

Hodiny budú prebiehať v učebni etickej výchovy, ale aj v triede. Vyučujúce sa budú snažiť pripraviť si vyučovacie  hodiny tak, aby zaujali žiakov a tí sa nielen niečo nové naučili, ale sa aj príjemne cítili. Určite počas roka zabezpečia  besedy so zaujímavými ľuďmi. Budete si môcť o nich  prečítať prípadne pozrieť foto na tejto stránke.

Zaželajme si dobré zdravie, tvorivú myseľ a úsmev na tvári v novom školskom roku.

Zavrieť menu