VITAJ NA STRÁNKE ETICKEJ VÝCHOVY

Vítame Vás na stránke predmetu Etická výchova v novom školskom roku 2018/ 2019. Sme radi, že ste si ju otvorili, aby ste sa dozvedeli čo nové v tomto predmete. Nové sú vyučujúce, iné témy sa budú preberať vo 8. ročníku ako to vyžaduje nová školská reforma. To je asi to najdôležitejšie.
Po letných prázdninách sa opäť budeme stretávať na hodinách etickej výchovy, aby sme aj v tomto školskom roku spoločne poznávali svet, ľudí okolo nás, priateľov, rodičov, súrodencov, ale i samých seba, aby sme sa učili porozumieť im a tak hľadali cesty, ako vytvárať lepší svet.

Vyučujúcimi sú:
Mgr. O. Hamplová, ktorá učí žiakov v skupine 4.C; 5.A; 6.A+B+C; 7.A+C, 7.B; 8.B. Spolu je to 6 skupín.
Mgr. V.Kajlová učí v 9.A.
Mgr.S.Hovanová učí 5.B+C.
Mgr. V.Harmincová učí 8.A+C.
Mgr.E.Vidová učí 9.B+C.

Hodiny budú prebiehať v učebni etickej výchovy, ale aj v triede. Vyučujúce sa budú snažiť pripraviť si vyučovacie hodiny tak, aby zaujali žiakov a tí sa nielen niečo nové naučili, ale sa aj príjemne cítili. Určite počas roka zabezpečia besedy so zaujímavými ľuďmi. Budete si môcť o nich prečítať na tejto stránke.
Zaželajme si, keby náhodou sa na oblohe zjavil mráčik, nech sa rýchlo rozplynie a opäť ti zasvieti slnko.

Zavrieť menu