Aj školskom roku 2020/2021 bude záujmová činnosť na našej škole realizovaná v spolupráci s projektom IT Akadémia.

Prvým krúžkom pod hlavičkou projektu IT Akadémia je Robotika pre každého. Viac sa o tom to krúžku môžete dozvedieť tu.

 

Aj školskom roku 2020/2021 bude záujmová činnosť na našej škole realizovaná v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ), Orgovánová 5, Košice. Vedúci záujmových útvarov (ZÚ) budú žiakov a rodičov informovať o konkrétnych ZÚ osobne a na triednych aktívoch. Informácie nájdete aj na webstránke Centra voľného času