Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2018/2019

Záujmové krúžky v školskom roku 2017/2018

Aj školskom roku 2017/2018 bude záujmová činnosť na našej škole realizovaná v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ), Orgovánová 5, Košice. Vedúci záujmových útvarov (ZÚ) budú žiakov a rodičov informovať o konkrétnych ZÚ osobne a na triednych aktívoch. Informácie nájdete aj na webstránke Centra voľného času

Zavrieť menu