Prihlasovanie do záujmových krúžkov je možné len do naplnenia kapacity konkrétneho krúžku. 

Obsah accordion
Deň/subjektOdDoMiestnosťZáujmový útvarVedúci ZÚ
CVČ Košice     
sobota1x mesačne Turististika AKajlová Viktória
sobota Turististika BLeško Štefan
sobota Turististika CKajlová Viktória
sobota Turististika DLeško Štefan
utorok14:0015:30VTFlorbal 1Salak Peter
streda14:0015:30VTFlorbal 2Salak Peter
štvrtok14:0015:30VTVolejbalSalak Peter
utorok14:0015:30MTHravá Gymnastika 1Capková Veronika
piatok14:0015:30MTHravá Gymnastika 2Capková Veronika
streda14:0015:30MTHravá Gymnastika 3Vantová Lenka
utorok14:0015:30učebňa č. 117ŠikovníčekMamrillová Mária
streda14:0015:30chodba 2. nadz. podl.Stolný tenisSomošová Jarmila
utorok14:0015:30učebňa č. 251Hráme sa s PCLosenská Ivana
pondelok14:0015:30učebňa č. 247Programovanie a robotikaMacková Lenka
štvrtok14:0015:30MTBasketbal (TYDAM)Sabol Martin
utorok,streda15:3016:30VTBasketbal 1Lechman Peter
streda, piatok15:3016:30VTBasketbal 2Lechman Peter
utorok,streda16:3017:30VTBasketbal 3Demeková Miroslava
streda, piatok16:3017:30VTBasketbal 4Demeková Miroslava
utorok, streda17:3018:30VTBasketbal 5Gӧmӧriová Andrea
streda, piatok17:3018:30VTBasketbal 6Gӧmӧriová Andrea
AMT     
pondelok14:0015:00VTAkadémia Mateja TóthaSalak Peter
piatok14:0015:00VTAkadémia Mateja TóthaSalak Peter
Karate UNION     
pondelok16:3017:30MTKarate UNIONBozogáň Peter
pondelok17:3019:00VTKarate UNIONBozogáň Peter
streda (NT)17:3019:00MTKarate UNIONBozogáň Peter
štvrtok16:3017:30MTKarate UNIONBozogáň Peter
štvrtok17:3019:00VTKarate UNIONBozogáň Peter
GRKC     
pondelok15:3017:30VTGRKCMikula Martin
ZŠ Belehradská 21, Košice   
utorok14:0015:30učebňa č. 109Cestak úspechu 1Dovalová Ivona , Soláriková Mária
pondelok14:0015:30učebňa č. 219Cestak úspechu 2Križanová Iveta, Kromková Jana
pondelok14:0015:30učebňa č. 209Cestak úspechu 3Kajlová Viktória, Križanová Iveta
Veselá veda Slovensko o.z.   
štvrtok14:0015:00učebňa č. 311Veselá vedaMaroš Fabian
Košická Dúha o.z.     My Brain Academy  
pondelok13:0017:00učebňa č. 244My Brain AcademyRenáta Gidová
utorok13:0015:00učebňa č. 244My Brain AcademyRenáta Gidová
streda13:0017:00učebňa č. 244My Brain AcademyRenáta Gidová
štvrtok13:0016:00učebňa č. 244My Brain AcademyRenáta Gidová
piatok13:0016:00učebňa č. 244My Brain AcademyRenáta Gidová

 


Popis a zameranie  niektorých ZÚ si môžete pozrieť nižšie:

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICEBasketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je výchova dievčat od najmenších kategórií až po ženskú zložku z tých dievčat, ktoré boli klubom vychovávané. Veľa dievčat bolo v tomto klube vychovaných  pre ženskú zložku a preto sme sa rozhodli, že od sezóny 2020/2021 otvárame v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach dievčenský basketbalový krúžok, ktorý by fungoval dva krát do týždňa a to v dňoch  utorok a v štvrtok po jednej hodine. Zameranie tohto krúžku by bolo na všeobecnú  pohybovú  prípravu a ovládanie lopty. Nábor by bol v triedach od 1. – 5. roč. Po dobe trénovania troch až štyroch  mesiacov by dievčatá mali aj  tretí tréning spoločný s ostatnými prípravkami dievčat. Presné  informácie ohľadom  krúžku dostanú dievčatá druhý septembrový týždeň pri nábore v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Ak by ste sa chceli skôr informovať ohľadom basketbalového krúžku tak môžete na mailovej adrese:
sabol10@centrum.sk , alebo tel. kontakt:  0917 336 043  Vedúci ZÚ: Martin Sabol
Angličtina inak – konverzácie
je záujmový útvar, ktorý sa zaoberá angličtinou inak ako na klasických vyučovacích hodinách. Je sprevádzaná zábavou a príkladmi, ktoré viete využiť v praxi.
Pomôže vám so zlepšením konverzácie, aj s ľuďmi, ktorí hovoria anglicky ako svojím materinským jazykom. Rozšíri vašu slovnú zásobu, dokonca vám zjednoduší cestu na strednú školu.
Angličtina inak 2 – konverzácie je určená pre žiakov 9. roč.
Angličtina inak 1 – konverzácie je určená pre žiakov 8. roč.
Vedúca ZÚ: Mgr. Silvia Štrusová
Basketbal GALAXYPrvoradým a hlavným cieľom Športového Basketbalového Klubu GALAXY Košice je, zapojiť do basketbalového diania čo najviac chlapcov, a už od ranného veku v nich rozvíjať vzťah k športu, v našom prípade k basketbalu.
Dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými hráčmi, množstvo dosiahnutých výsledkov v minulosti, či množstvo hráčov, ktorí hrali, alebo ešte aj hrajú basketbal na ligovej či medzinárodnej úrovni, svedčia o poctivom a maximálne zodpovednom  prístupe k tréningovému procesu. A práve zodpovednosti, disciplíne a basketbalovému umeniu chceme  naučiť aj Vášho syna. Od nového šk. r. – 2021/2022 pokračujeme v rozširovaní členskej základne ŠBK GALAXY Košice na ZŠ Belehradská, kde začíname s pravidelnou všeobecnou športovou  prípravou pre našich nových  hráčov – najmä žiakov 2. a 3. ročníka (príp. aj prváčikov), ktorá postupne prejde do špecializovanej basketbalovej prípravy.
Rôzne informácie, zaujímavosti, galériu a pod., o našom basketbalovom klube nájdete na : www.basketgalaxy.sk
Rozdelenie tréningového procesu na ZŠ Belehradská 21, Košice, Vám bude včas spresnené a budete ho môcť nájsť aj na našej stránke. Vedúci ZÚ: Ing. Ivan Sehnálek
Hráme sa s PCZáujmový útvar je určený žiakom  I. stupňa. Je zameraný na zvyšovanie informatických zručností žiakov. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s detskými programovacími prostrediami ako aj rôznymi aplikáciami, vhodnými na zvyšovanie bádateľských a algoritmických   schopností s prihliadnutím na vek žiaka. Každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca: ZÚ: Mgr. Ivana Losenská
Robotika a programovanieZáujmový útvar je určený pre žiakov 3. – 9. ročníka. Je zameraný na rozvíjanie bádateľských zručností, kreativity, algoritmického a logického myslenia prostredníctvom práce s Lego Spike stavebnicami, prislúchajúcim programovacím prostredím a programovacím prostredím Scratch. V rámci práce so stavebnicami si žiaci rozvíjajú kompetencie a zručnosti samostatnej práce ako aj práce v skupine. Každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca: ZÚ: Ing. Lenka Macková, PhD.
O2 Športová akadémia M. TóthaTréningy sú zamerané na všeobecnú športovú pohybovú prípravu žiakov 1. -5. roč. ZŠ s cieľom, aby deti nadobudli čo najlepšie pohybové návyky a získali dobrý základ pre budúce pokračovanie v hociktorom športe. Tréningy prebiehajú 2x týždenne (so začiatkom o 14:00 hod.) v trvaní 60 minút. Všetko prebieha formou hier, kde si deti ani neuvedomujú, že trénujú. Tento rok akadémia zvýšila po 8. rokoch členské. Mesačné členské pre deti ZŠ je 30 €, pri polročnej platbe 5% zľava a pri ročnej 10 % zľava. Garantom tejto akadémie je olympijský víťaz Matej Tóth. Limitovaný počet detí je max. 20. Akadémia nie je ZÚ vedený pod CVČ Košice! Vedúci ZÚ: Mgr. Veronika Capková, Mgr. Peter Salak
Florbal 2ZÚ je zameraný na prirodzené lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností, osobné zdokonaľovanie, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pripraviť žiakov na úspešnú reprezentáciu školy na rôzne športové podujatia. ZÚ je určený pre chlapcov 5. – 9. roč. Každý utorok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúci ZÚ: Mgr. Peter Salak
Florbal 1Naučiť žiakov základy florbalu (začiatočníkov), pokročilejších žiakov zdokonaliť v hre – techniku práce s florbalkou, útočné a obranné činnosti, hru dvoch družstiev. ZÚ je určený pre chlapcov 3. roč. Začiatok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Katarína Cehuľová
Stolnotenisový krúžokZákladné činnosti stolného tenisu, forhand, beckhand, dvojhry, štvorhry, počítanie pri hre, turnaje. ZÚ je určený pre chlapcov a dievčatá  2. – 9. roč. Každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Jarmila Somošová
Veselá veda

Krúžok Veselej vedy je určený pre žiakov 1.-5.ročníka. Jeho poslaním je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov prostredníctvom podpory záujmu o skúmanie praktických vecí okolo seba, prírody a jej zákonitostí. Deti majú k dispozícii svoje vedecké pomôcky, vedecký denník, a vďaka skúsenosti s objavovaním získavajú pozitívny postoj k svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Ako z cukríkov a sódy vyrobiť gejzír? A aký bude vysoký? Môže voda tiecť do kopca? Ako urobiť obrie bubliny? To všetko a omnoho viac preskúmame a otestujeme. Vlastnoručne. Cena krúžku: 59 euro/polrok (1 hodina týždenne, 60 min.).

Informácie o krúžku nájdete tu.

Prihlášky na krúžok Veselej vedy nájdete tu.

www.veselaveda.sk

Programko

Na našej základnej škole sa v tomto školskom roku bude organizovať krúžok programovania a informatiky pre žiakov 1. a 2. stupňa (oddelene). K dispozícii je niekoľko termínov (fyzicky v priestoroch školy).  Náplňou kurzov budú základy programovania + základy tvorby hier + internetová bezpečnosť. Viac na: www.programko.sk

Krúžok sa bude konať raz do týždňa po vyučovaní. Žiaci v cene krúžku dostanú učebnicu (teória + príklady) a potvrdenie o absolvovaní kurzu. Krúžky začínajú na začiatku októbra. Maximálna kapacita krúžku je 15 žiakov. Cena za mesiac je 43 eur (4 vyučovacie hodiny), platí sa mesačne.

V prípade záujmu o viac informácii, prosím kontaktujte kozusko@programko.sk, 0917394051. Ján Kožuško je organizátorom krúžkov a zakladateľom iniciativy Programko, ktorá sa žiakom základných škôl v oblasti vzdelávania venuje už od roku 2019. Zároveň popri štúdiu informatiky a ekonómie pôsobí ako IT konzultant.

Na krúžok môžete zaregistrovať na (v reg. formulári nájdete dostupné termíny): https://forms.gle/Bt2obfknpRqXb85N8

V prípade záujmu sa žiaci môžu prihlásiť aj na online kurzy (programovanie, grafika, praca s videa, webové stránky, atď..). Viac na www.programko.sk. Hodiny sú vedené lektorom a maximálny počet žiakov na cvičení je 5. Online kurzy tiež začínajú v novom školskom roku.

Mladí programátori
Krúžok programovanie pre deti 2. až 9. ročníka ZŠ. Programovanie hravou formou vedené skúseným lektorom. Spolu si ukážeme programovacie jazyky ako Scratch, Python, Roblox, Javascript. Krúžok sa koná 1x týždenne – 60 minút. 
Krúžok je spoplatnený a platba sa vykonáva 1x do mesiaca alebo jednorazovou platbou za celý krúžok. Cena krúžku je stanovená na 8 eur na hodinu (32 eur mesačne), v prípade jednorázovej platby za celý krúžok je dostupná zľava 10% (cca 7.2 eur na hodinu).Poznámka: V prípade, že sa vaše dieťa nemôže zúčastniť krúžku z dôvodu choroby, za daný týždeň neplatíte. Ponúkame aj možnosť predčasného a bezplatného odhlásenia sa z krúžku. Všetky bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke mladiprogramatori.sk v sekcií Všeobecné obchodné podmienky.
Kde sa môžem prihlásiť? Stačí, ak vyplníte náš formulár.

 

Aj školskom roku 2023/2024 bude záujmová činnosť na našej škole realizovaná v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ), Orgovánová 5, Košice. Vedúci záujmových útvarov (ZÚ) budú žiakov a rodičov informovať o konkrétnych ZÚ osobne a na triednych aktívoch. Informácie nájdete aj na webstránke Centra voľného času