Ciele vyučovacieho predmetu

  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
  • zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
  • eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky

Vyučujúci

Mgr. Viktória Kajlová5.B, 8.A, 9.AC
Mgr. Marianna Pavelčáková6.AC,7.B, 
Mgr. Viera Harmincová6.B, 7.A, 8.B
Mgr. Mária Soláriková5.D
Mgr. Dagmar Babejová5.AC, 8.C, 9.B

 

Súťaže a testovania

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.

 TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 20.11.2019
Počet žiakov: 80

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

69,8 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

63,4 %

 

 

MAT

5.A

69,7

5.B

73,3

5.C

75,7

5.D

61,7

5.roč.

70,1

 

5.A – Alžbeta Bačová 100 %        5.B – Liliana Jančíková 100 %

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.

 Rok

Priemerná úspešnosť v SR

Priemerná úspešnosť v našej ZŠ

201963,1%61,8%
201855,9%59,5%
201756,4 %66,3 %
201652,80 %62,30 %
201552,68 %59,49 %
201454,67 %58,04 %

2013

60,07 %

61,56 %

2012

57,54 %

60,24 %

2011

52,90 %

57,80 %

2010

52,09 %

57,08 %

2009

53,01 %

60,00 %

2008

56,30 %

52,30 %

2007

61,20 %

63,80 %

2006

61,40 %

64,40 %

2005

65,10 %

66,10 %

KOMPARO 8.ročník

Termín testovania:  14.11.2019

Počet žiakov: 31          

Celkové výsledky žiakov 8.A triedy v teste z matematiky (7 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

70,3 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Gabriela Šamuová

Celkové výsledky žiakov 8.B triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

63,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Marek Horňák

Celkové výsledky žiakov 8.C triedy v teste z matematiky (8 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

KOMPARO – 9. ročník – matematika

Termín testovania:14.11.2019

Počet žiakov: 35

Celkové výsledky žiakov 9.A triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

55,6 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

 

Celkové výsledky žiakov 9.B triedy v teste z matematiky (5 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

66,0 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

 

Celkové výsledky žiakov 9.C triedy v teste z matematiky (14 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

47,1 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

10. december 2019

Kategória P5

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

29

počet úspešných:

7

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

Bačová Alžbeta

12

8

20

5.A Pavelčáková

2.

Soltészová Diana

11

6

17

5.B Harmincová

3.

Andrášik Samuel

11

6

17

5.B Harmincová

4.

Fečo Dárius

10

7

17

5.C Kajlová

5.

Demjanovičová Nina

10

6

16

5.B Harmincová

6.

Markovičová Ella

10

4

14

5.D Pavelčáková

7.

Macková Ema

11

2

13

5.C Kajlová

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

Kategória P6

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

13

počet úspešných:

3

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

BODO Daniel

12

8

20

6.A Pavelčáková

2.

HUŇADYOVÁ Magdaléna

10

8

18

6.A Pavelčáková

3.

NIKOLAJ Tina

10

8

18

6.A Pavelčáková

 

 

 

 

 

 

Kategória P7

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

10

počet úspešných:

1

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

MIHALIKOVÁ Sara

10

7

17

7.B Harmincová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória P8

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

7

počet úspešných:

2

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

PEKĽANSKÝ Marek

12

6

18

8.A Kajlová

2.

KRÁL Filip

12

6

18

8.C Kajlová

  1. Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
  2. Pytagoriáda – kategória P5 – P8
  3. Liga 4 x 4
  4. NÁBOJ
  5. LOMIHLAV
  6. MATEXPRES
  7. KLOKAN