Ciele vyučovacieho predmetu

  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
  • zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
  • eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky

Súťaže a testovania

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.

 TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 20.11.2019
Počet žiakov: 80

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

69,8 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

63,4 %

 

 

MAT

5.A

69,7

5.B

73,3

5.C

75,7

5.D

61,7

5.roč.

70,1

 

5.A – Alžbeta Bačová 100 %        5.B – Liliana Jančíková 100 %

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.

 Rok

Priemerná úspešnosť v SR

Priemerná úspešnosť v našej ZŠ

201963,1%61,8%
201855,9%59,5%
201756,4 %66,3 %
201652,80 %62,30 %
201552,68 %59,49 %
201454,67 %58,04 %

2013

60,07 %

61,56 %

2012

57,54 %

60,24 %

2011

52,90 %

57,80 %

2010

52,09 %

57,08 %

2009

53,01 %

60,00 %

2008

56,30 %

52,30 %

2007

61,20 %

63,80 %

2006

61,40 %

64,40 %

2005

65,10 %

66,10 %

KOMPARO 8.ročník

Termín testovania:  14.11.2019

Počet žiakov: 31          

Celkové výsledky žiakov 8.A triedy v teste z matematiky (7 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

70,3 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Gabriela Šamuová

Celkové výsledky žiakov 8.B triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

63,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Marek Horňák

Celkové výsledky žiakov 8.C triedy v teste z matematiky (8 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

KOMPARO – 9. ročník – matematika

Termín testovania:14.11.2019

Počet žiakov: 35

Celkové výsledky žiakov 9.A triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

55,6 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

 

Celkové výsledky žiakov 9.B triedy v teste z matematiky (5 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

66,0 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

 

Celkové výsledky žiakov 9.C triedy v teste z matematiky (14 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

47,1 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

10. december 2019

Kategória P5

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

29

počet úspešných:

7

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

Bačová Alžbeta

12

8

20

5.A Pavelčáková

2.

Soltészová Diana

11

6

17

5.B Harmincová

3.

Andrášik Samuel

11

6

17

5.B Harmincová

4.

Fečo Dárius

10

7

17

5.C Kajlová

5.

Demjanovičová Nina

10

6

16

5.B Harmincová

6.

Markovičová Ella

10

4

14

5.D Pavelčáková

7.

Macková Ema

11

2

13

5.C Kajlová

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

Kategória P6

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

13

počet úspešných:

3

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

BODO Daniel

12

8

20

6.A Pavelčáková

2.

HUŇADYOVÁ Magdaléna

10

8

18

6.A Pavelčáková

3.

NIKOLAJ Tina

10

8

18

6.A Pavelčáková

 

 

 

 

 

 

Kategória P7

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

10

počet úspešných:

1

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

MIHALIKOVÁ Sara

10

7

17

7.B Harmincová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória P8

 

 

 

 

 

 

 

počet zúčastnených:

7

počet úspešných:

2

Por. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

PEKĽANSKÝ Marek

12

6

18

8.A Kajlová

2.

KRÁL Filip

12

6

18

8.C Kajlová

  1. Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
  2. Pytagoriáda – kategória P5 – P8
  3. Liga 4 x 4
  4. NÁBOJ
  5. LOMIHLAV
  6. MATEXPRES
  7. KLOKAN