Ciele vyučovacieho predmetu

 • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
 • zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
 • eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky

Súťaže a testovania

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.

 TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 18.5.2022

Špecifikáciu testu z matematiky: https://www.nucem.sk/dl/4991/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%0matematiky%20-%20T5%202022.pdf

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

69,8 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

63,4 %

 

MAT

5.A

69,7

5.B

73,3

5.C

75,7

5.D

61,7

5.roč.

70,1

5.A – Alžbeta Bačová 100 %        5.B – Liliana Jančíková 100 %

Termín: 6.4.2022

Náhradný termín: 21.4.2022

Špecifikáciu testu z matematiky: https://www.nucem.sk/dl/4990/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%0matematiky%20-%20T9%202022.pdf

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.

 Rok

Priemerná úspešnosť v SR

Priemerná úspešnosť v našej ZŠ

201963,1%61,8%
201855,9%59,5%
201756,4 %66,3 %
201652,80 %62,30 %
201552,68 %59,49 %
201454,67 %58,04 %

2013

60,07 %

61,56 %

2012

57,54 %

60,24 %

2011

52,90 %

57,80 %

2010

52,09 %

57,08 %

2009

53,01 %

60,00 %

2008

56,30 %

52,30 %

2007

61,20 %

63,80 %

2006

61,40 %

64,40 %

2005

65,10 %

66,10 %

KOMPARO v školskom roku 2021/22

 • 11. 11. 2021 – modul ZŠ-T-8 – 8. ročník ZŠ a tercia OG, predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP, priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
 • 11. 11. 2021 – modul ZŠ-T-9 – 9. ročník ZŠ a kvarta OG, predmety: MAT, SJL, výstupné testovanie na konci ZŠ + príprava na Testovanie 9

KOMPARO 8.ročník

Termín testovania:  14.11.2019

Počet žiakov: 31          

Celkové výsledky žiakov 8.A triedy v teste z matematiky (7 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

70,3 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Gabriela Šamuová

Celkové výsledky žiakov 8.B triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

63,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

100 % = Marek Horňák

Celkové výsledky žiakov 8.C triedy v teste z matematiky (8 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

62,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,8 %

KOMPARO – 9. ročník – matematika

Termín testovania:14.11.2019

Počet žiakov: 35

Celkové výsledky žiakov 9.A triedy v teste z matematiky (16 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

55,6 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

Celkové výsledky žiakov 9.B triedy v teste z matematiky (5 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

66,0 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

Celkové výsledky žiakov 9.C triedy v teste z matematiky (14 žiakov)

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy

47,1 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy

53,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,7 %

P5 – P8 – online

Úspešní riešitelia

Školské kolo

Okresné kolo

Trieda

Meno a priezvisko

Trieda

Meno a priezvisko

5.C

Martin Palík

5.B

Filip Janoščák

5.B

Jakub Janiš

5.D

Tomáš Máte

5.B

Filip Janoščák

5.B

Lenka Leňková

5.A

Samuel Macko

5.B

Ema Rubaninská

5.C

Daniela Hviščová

5.C

Martin Palík

5.B

Lenka Leňková

5.A

Samuel Macko

5.C

Laura Peterková

5.C

Daniela Hviščová

5.B

Ema Rubaninská

6.B

Vanesa Sceranková

5.D

Tomáš Máte

6.C

Ema Macková

6.B

Vanesa Sceranková

 

6.A

Viktória Fertáčová

6.C

Ráchel Závacká

 

6.C

Ema Macková

 

 1. Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
 2. Pytagoriáda – kategória P5 – P8
 3. Liga 4 x 4
 4. NÁBOJ
 5. LOMIHLAV
 6. MATEXPRES
 7. KLOKAN