Ciele vyučovacieho predmetu

  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
  • zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
  • eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky

Vyučujúci

Mgr. Viktória KajlováV.C, VII.A, VIII.A, VIII.C
Mgr. Marianna PavelčákováV.A, V.D,VI.B
Mgr. Viera HarmincováV.B, VI.A, VII.B
Mgr. Mária SolárikováIX.B
Mgr. Dagmar BabejováVII.C, VIII.B, IX.A, IX.C,

Súťaže a testovania

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.

 TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 21.11.2018
Počet žiakov: 56

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

64,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

59,3 %

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.

 Rok

Priemerná úspešnosť v SR

Priemerná úspešnosť v našej ZŠ

201863,1%61,8%
201855,9%59,5%
201756,4 %66,3 %
201652,80 %62,30 %
201552,68 %59,49 %
201454,67 %58,04 %

2013

60,07 %

61,56 %

2012

57,54 %

60,24 %

2011

52,90 %

57,80 %

2010

52,09 %

57,08 %

2009

53,01 %

60,00 %

2008

56,30 %

52,30 %

2007

61,20 %

63,80 %

2006

61,40 %

64,40 %

2005

65,10 %

66,10 %

KOMPARO 8.ročník

Termín testovania: 

Počet žiakov:           

Celkové výsledky žiakov našej školy

 

MAT

SJL

BIO

GEO

Test  zo všeobecných študijných predpokladov

Priemerná úspešnosť všetkých  testovaných žiakov našej školy

54,2 %

70,2 %

58,1 %

51,1 %

55,0 %

Priemerná úspešnosť všetkých  testovaných žiakov v SR

50,4 %

62,8 %

48,0 %

43,6 %

54,5 %

Celkové výsledky žiakov našej školy

 

MAT

SJL

BIO

GEO

Test  zo všeobecných študijných predpokladov

8.A

51,6 %

70,2 %

80,8 %

72,9 %

54,0 %

8.B

44,7 %

67,5 %

40,7 %

39,2 %

57,3 %

8.C

67,0 %

73,0 %

44,6 %

33,3 %

54,1 %

KOMPARO – 9. ročník – matematika

Termín testovania:15.11.2018

Počet žiakov: 48

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

57,8 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

60,3 %

9.A

Počet žiakov: 22

Priemerná úspešnosť: 53,9 %

9.B

Počet žiakov: 10

Priemerná úspešnosť: 56,0 %

9.C

Počet žiakov: 16

Priemerná úspešnosť: 64,4 %

Termín: 12. – 13. december 2018

Kategória P5

Počet žiakov: 13      Úspešní riešitelia: 3

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Žiaka pripravoval

 
 

1.

Čontová Dorotea

5.C

p. uč. Harmincová

 

2.

Pavanová Petra

5.C

p. uč. Harmincová

 

3.

Geletka Tomáš

5.A

p. uč. Pavelčáková

 

4.

Foorai Daniel

5.B

p. uč. Kašková

 

5.

Serafín Patrik

5.B

p. uč. Kašková

 

6.

Huňadyová Magdaléna

5.B

p. uč. Kašková

 

7.

Nikolaj Tina

5.B

p. uč. Kašková

 

8.

Bodo Daniel

5.A

p. uč. Pavelčáková

 

9.

Vozár Martin

5.A

p. uč. Pavelčáková

 

Kategória P6

Počet žiakov: 14      Úspešní riešitelia: 2

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Žiaka pripravoval

 
 

1.

Fuseková Sofia

6.C

p. uč. Babejová

 

2.

Závacký Šimon

6.A

p. uč. Kajlová

 

Kategória P7

Počet žiakov: 10      Úspešní riešitelia: 2

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Žiaka pripravoval

 
 

1.

Král Filip

7.C

p. uč. Kajlová

 

2.

Šimková Eva

7.B

p. uč. Babejová

 

Kategória P8

Počet žiakov: 11      Úspešní riešitelia: 2

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Žiaka pripravoval

 
 

1.

Sabol Daniel

8.A

p. uč. Babejová

 

2.

Richnavská Júlia

8.C

p. uč. Babejová

 
  1. Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
  2. Pytagoriáda – kategória P5 – P8
  3. Liga 4 x 4
  4. NÁBOJ
  5. LOMIHLAV
  6. MATEXPRES
  7. KLOKAN