Ciele vyučovacieho predmetu

  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
  • zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
  • eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky

Vyučujúci

Mgr. Viktória KajlováVI.A, VII.A, VII.C, IX.C
Mgr. Marianna PavelčákováV.A, IX.A
Mgr. Eva KaškováV.B
Mgr. Viera HarmincováV.C, VI.B, IX.B
Mgr. Mária SolárikováVII.B
Mgr. Dagmar BabejováVI.C, VII.B, VIII.A, VIII.C,

Súťaže a testovania

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.

 TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 22.11.2017
Počet žiakov: 58

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

74,3 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

64,7 %

5.A

Počet žiakov: 19

Priemerná úspešnosť:71,58 %

5.B

Počet žiakov: 21

Priemerná úspešnosť: 73,17 %

5.C

Počet žiakov: 21

Priemerná úspešnosť: 78,24 %

Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.

 Rok

Priemerná úspešnosť v SR

Priemerná úspešnosť v našej ZŠ

201756,4 %66,3 %
201652,80 %62,30 %
201552,68 %59,49 %
201454,67 %58,04 %

2013

60,07 %

61,56 %

2012

57,54 %

60,24 %

2011

52,90 %

57,80 %

2010

52,09 %

57,08 %

2009

53,01 %

60,00 %

2008

56,30 %

52,30 %

2007

61,20 %

63,80 %

2006

61,40 %

64,40 %

2005

65,10 %

66,10 %

KOMPARO 8.ročník

Termín testovania:  16.11.2017

Počet žiakov:            37

Celkové výsledky žiakov našej školy

 

MAT

SJL

BIO

GEO

Test  zo všeobecných študijných predpokladov

Priemerná úspešnosť všetkých  testovaných žiakov našej školy

54,2 %

70,2 %

58,1 %

51,1 %

55,0 %

Priemerná úspešnosť všetkých  testovaných žiakov v SR

50,4 %

62,8 %

48,0 %

43,6 %

54,5 %

Celkové výsledky žiakov našej školy

 

MAT

SJL

BIO

GEO

Test  zo všeobecných študijných predpokladov

8.A

51,6 %

70,2 %

80,8 %

72,9 %

54,0 %

8.B

44,7 %

67,5 %

40,7 %

39,2 %

57,3 %

8.C

67,0 %

73,0 %

44,6 %

33,3 %

54,1 %

KOMPARO – 9. ročník – matematika

Termín testovania:16.11.2017

Počet žiakov: 55

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

48,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR

49,4 %

9.A

Počet žiakov: 19

Priemerná úspešnosť: 50,5 %

9.B

Počet žiakov: 16

Priemerná úspešnosť: 54,7 %

9.C

Počet žiakov: 20

Priemerná úspešnosť: 42,3 %

 

Termín: 12. – 13. december 2017

Kategória P5

Počet žiakov: 13      Úspešní riešitelia: 3

P. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

Závacký Šimon

12

10

22 b

p. uč. Kajlová

2.

Lévaiová Nikol

11

7

18 b

p. uč. Babejová

3.

Taká Marco

10

9

18 b

p. uč. Babejová

Kategória P6

Počet žiakov: 14      Úspešní riešitelia: 2

P. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

Jankovics Jaromír

10

10

20 b

p. uč. Kajlová

2.

Bača Matej

10

7

17

p. uč. Babejová

Kategória P7

Počet žiakov: 10      Úspešní riešitelia: 2

P. č.

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu

Žiaka pripravoval

Body za úlohy

Body za čas

1.

Jakubčák Norbert

12

5

17 b

p. uč. Soláriková

2.

Sabol Daniel

10

5

16 b

p. uč. Babejová

Kategória P8

Počet žiakov: 11      Úspešní riešitelia: 0

  1. Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
  2. Pytagoriáda – kategória P5 – P8
  3. Liga 4 x 4
  4. NÁBOJ
  5. LOMIHLAV
  6. MATEXPRES
  7. KLOKAN
Zavrieť menu