Akcie ŠKD v jesennom a zimnom období

 • Skok do prvej triedy – vítame prvákov
 • Deň na kolieskach
 • Mini maratón v ŠKD
 • Ovocný deň
 • Magický večer v ŠKD
 • Jesenná tvorivá dielňa
 • Týždeň boja proti drogám- výtvarné práce
 • Šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkanov
 • Mikulášska nádielka, básne, piesne
 • Šťastné a veselé –výstavka prác detí ŠKD s vianočnou tematikou
 • Vianočná tvorivá dielňa
 • Vianočné trhy pred MÚ
 • Snehové kráľovstvo – stavby zo snehu
 • Zimná olympiáda ŠKD
 • Zimný zábavný turnaj v telocvični 1. – 2. ročníkov
 • Valentínska pošta
Zavrieť menu