Vedenie

Mgr. Eva Kašková - riaditeľka
Mgr. Mária Horváthová - zástupkyňa
Mgr. Jozef Semanič - zástupca

Triedni učitelia

1.A

Triedna učiteľka:
PaedDr. Renáta Kátlovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

1.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Jarmila Somošová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

1.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Martina Ráškyová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

2.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Jana Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

2.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Tatiana Korlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

2.C

Triedna učiteľka:
Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

2.D

Triedna učiteľka:
Mgr. Katarína Cehuľová

Zoznam žiakov

Rozvrh tried

2.E

Triedna učiteľka:
Mgr. Ingrid Kičurová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

3.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Ľudmila Petrisková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

3.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Anna Fabianová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

3.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Dana Képesová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

3.D

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivana Losenská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

4.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Gizela Pipiaková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

4.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Ružena Draškovičová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

4.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Eva Koreňová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

5.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Viktória Kajlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

5.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Andrea Pangrácová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

5.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Judita Andrijková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

6.A

Triedna učiteľka:
RNDr. Erika Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

6.B

Triedna učiteľka:
Ing. Karolína Dubovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

6.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Edita Vidová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

7.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Dagmar Babejová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

7.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Oľga Blanárová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

7.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Števčíková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

8.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivona Dovalová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

8.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Marta Susányiová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

8.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Darina Petríková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

9.A

Triedna učiteľka:
Mgr. Marianna Pavelčáková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

9.B

Triedna učiteľka:
Mgr. Iveta Križanová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

9.C

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Harmincová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Beztriedni učitelia

 • Mgr. Monika Hudačková
 • Mgr. Júlia Dzurusová
 • Mgr. Miroslav Mizík 
 • Mgr. Oľga Hamplová 
 • Mgr. Petra Čečková 
 • Mgr. Mária Soláriková
 • Ing. Darina Stavnikovičová, PhD.
 •  PaedDr. Štefan Leško
 •  Mgr. Patrik Vojtek 
 •  Mgr.Renáta Pavlíčková
 •  Mgr. Martin Mikula
 •  Mgr. Matúš Spišák
 •  Mgr. Széles Jaroslav
 •  Ing. Lenka Macková, PhD. – zastupujúca triedna učiteľka VIII.C

ŠKD

 • Mgr. Ľubica Ficzeriová
 • Iveta Šipláková 
 • Emília Halmiová
 • Mgr. Eleonóra Kocichová
 • Mária Zadorová
 • Bc. Beáta Macková
 • Daniela Piaterová
 • PhDr. Miroslava Lešková

Asistenti učiteľov

 

Mgr. Katarína Červeňáková
Miroslav Kender
Mgr. Tomáš Michalík
Valéria Tomčová
Mgr. Erika Vasilenko

Školská psychologička

Mgr. Mária Benediková, PhD.

Zavrieť menu