Mgr. Eva Kašková – riaditeľka školy (štatutárna zástupkyňa školy)
Mgr. Mária Horváthová – zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Jozef Semanič – zástupca riaditeľky škol

Triedni učitelia

PaedDr. Renáta Kátlovská – 1.A

Mgr. Jarmila Somošová – 1.B    

Mgr. Martina Ráškyová – 1.C

Mgr. Jana Gáliková – 2.A

Mgr. Tatiana Korlová – 2.B

Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská – 2.C

Mgr. Katarína Cehuľová – 2.D

Mgr. Ingrid Kičurová – 2.E

Mgr. Ľudmila Petrisková – 3.A

Mgr. Anna Fabianová – 3.B

Mgr. Dana Képesová – 3.C

Mgr. Ivana Losenská – 3.D

Mgr. Gizela Pipiaková – 4.A

Mgr. Ružena Draškovičová – 4.B

Mgr. Eva Koreňová – 4.C

Mgr. Viktória Kajlová – 5.A

Mgr. Andrea Pangrácová – 5.B

Mgr. Judita Andrijková – 5.C

RNDr. Erika Gáliková – 6.A

Ing. Karolína Dubovská – 6.B

Mgr. Edita Vidová – 6.C

Mgr. Dagmar Babejová – 7.A

Mgr. Oľga Blanárová – 7.B

Mgr. Viera Števčíková – 7.C

Mgr. Ivona Dovalová – 8.A

Mgr. Marta Susányiová – 8.B

Mgr. Darina Petríková – 8.C

Mgr. Marianna Pavelčáková – 9.A

Mgr. Iveta Križanová – 9.B

Mgr. Viera Harmincová – 9.C

Beztriedni učitelia

 • Mgr. Petra Čečková 
 • Mgr. Júlia Dzurusová
 • Mgr. Oľga Hamplová
 • Mgr. Monika Hudačková
 • PaedDr. Štefan Leško
 • Ing. Lenka Macková, PhD.
 • Mgr. Martin Mikula
 • Mgr. Miroslav Mizík 
 • Mgr.Renáta Pavlíčková
 • Mgr. Mária Soláriková
 • Mgr. Matúš Spišák
 • Mgr. Jaroslav Széles
 • Mgr. Patrik Vojtek  
 • Mgr. Ľubica Ficzeriová – vedúca ŠKD
 • Emília Halmiová
 • Mgr. Eleonóra Kocichová
 • PhDr. Miroslava Lešková – asistentka učiteľa
 • Bc. Beáta Macková
 • Daniela Piaterová
 • Iveta Šipláková 
 • Mária Zadorová
 • Mgr. Katarína Červeňáková
 • Miroslav Kender
 • PhDr. Miroslava Lešková
 • Mgr. Tomáš Michalík
 • Valéria Tomčová
 • Mgr. Erika Vasilenko

Zoznamy a rozvrhy tried

Triedna učiteľka:
PaedDr. Renáta Kátlovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Jarmila Somošová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Martina Ráškyová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Jana Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Tatiana Korlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Katarína Cehuľová

Zoznam žiakov

Rozvrh tried

Triedna učiteľka:
Mgr. Ingrid Kičurová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ľudmila Petrisková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Anna Fabianová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Dana Képesová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivana Losenská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Gizela Pipiaková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ružena Draškovičová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Eva Koreňová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viktória Kajlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Andrea Pangrácová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Judita Andrijková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
RNDr. Erika Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Ing. Karolína Dubovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Edita Vidová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Dagmar Babejová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Oľga Blanárová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Števčíková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivona Dovalová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Marta Susányiová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Darina Petríková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Marianna Pavelčáková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Iveta Križanová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Harmincová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Zavrieť menu