22.apríl Deň Zeme

“ Tá stará dobrá zemeguľa , vezie nás všetkých na chrbte…“, slová básne nám pripomínajú dôležitosť ochrany a starostlivosti o našu planétu. Sme jej neoddeliteľnou súčasťou  ako  zvieratá a rastliny. No iba človek dokáže Zem chrániť alebo jej škodiť. Je na každom z nás ako sa k nej správa. Ale živú planétu máme iba jednu.

Aj žiaci našej školy si dnešný deň  pripomenuli ako Deň Zeme. Porozprávali sa o význame triedenia odpadu, dôležitosti lesov, vôd. Napísali sme  Zemi rôzne priania, nakreslili pekné práce. Niektorí pomohli zbierať odhodené papiere a odpadky v okolí školy. Všetci sme si uvedomili , že Zem treba chrániť nielen dnes, ale každý deň.