MINI FUTBALOVÝ TURNAJ „O putovný pohár MČ Košice – Juh“ XV. ročník

25. ročník mini futbalového turnaja sa konal 25.4.2024 v Športovo – zábavnom areáli, Alejová 2H. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev. Úlohou našich chlapcov bolo obhájiť minuloročný titul. V základnej časti vyhrali všetky štyri zápasy. Finálový zápas hrali proti ZŠ Staničná. Aj napriek tomu, že bojovali zo všetkých síl, nepodarilo sa im zvíťaziť nad veľmi ťažkým súperom. Chlapci sa umiestnili na veľmi peknom 2. Mieste aj vďaka učiteľovi PaedDr. Štefanovi Leškovi.

Našu školu reprezentovali: René Turták (7.C), Tomáš Povolný (7.C), Kristián Horváth (7.B), Tomáš Máte (8.B), Martin Cáfal (8.B), Peter Gédra (8.C), Edmont Pokuta (8.C), Oliver Kakalejčík (8.C), Martin Palík (8.C), Kristián Benke (8.A), Samuel Farkaš (8.A), Maroš Pustelník (8.A).

Chlapcom k ich úspechu srdečne blahoželáme.