RNDr. Zuzana Tomková, PhD.

  zuzana.tomkova@zsbelehradska.sk

 

Viera Chomjaková – vedúca ŠJ
Martina Talpašová – administratívny zamestnanec
Mária Benešová
Monika Bodnárová
Iveta Vašková

Silvia Orosová
Katarína  Pirochová
Štefánia Laczková
Anna Vajdová

Beáta Kušiaková – hospodárka školy
Marcel Fogaraš – školník
Ing. Maroš Harahus- správca siete
Zlata Andrašková
Adela Bačová
Darina Ciberejová

Milena Hlubeňová
Ľudmila Janočková
Paulína Melková
Bernardína Ondová
Mária Takáčová