Školská jedáleň

Viera Chomjaková – vedúca ŠJ
Martina Talpašová – administratívny zamestnanec
Mária Benešová
Monika Bodnárová
Mária Čitáková
Iveta Vašková

Silvia Orosová
Katarína  Pirochová
Štefánia Laczková
Anna Vajdová

Technický personál

Beáta Kušiaková – hospodárka školy
Marcel Fogaraš – školník
Bc. Maroš Harahus- správca siete
Zlata Andrašková
Adela Bačová
Darina Ciberejová

 

Milena Hlubeňová
Ľudmila Janočková
Paulína Melková
Bernardína Ondová
Soňa Ráczová
Mária Takáčová