Na škole pôsobia : klub karate UNION, ŠŠK ABOVIA 96 a jeho ŠŠS s orientáciou na basketbal dievčat. Basketbal chlapcov má na starosti KAC Košice. Ďalej na škole pôsobí futsalový krúžok chlapcov pod patronátom KAC Košice. Okrem týchto krúžkov ďalej pracujú strelecký, stolnotenisový  futbalový, floorbalový, bedmintonový a pre rodičov a verejnosť aerobic.
Zavrieť menu