VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

SNEHULIAK BEZ SNEHU

Snehuliak sa stal neodmysliteľnou súčasťou množstva detských rozprávok a básní. Je každoročnou ozdobou Vianoc a symbolom dobrej nálady a radosti.

Escape room na ZŠ Belehradská 21

  Cieľ súťaže: Povzbudiť kreativitu a originalitu tvorby a prejavu žiakov v sociálnej interakcii, ako aj podporiť rozvoj technicko-informatických zručností pri práci

Ponuka záujmových činností

Ponuka záujmových útvarov (ZÚ) v šk. roku 2022/2023 Názov ZÚ Vedúca/i ZÚ Určené pre žiakov (roč.) Predpokladaný deň v týždni

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Náboj Junior – matematická súťaž

Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných

Finančná gramotnosť

Od 21.11. do 29.11. sa žiaci našej školy zúčastnili akcie „Život a peniaze“, ktorá sa zameriavala na finančnú gramotnosť. Žiakom boli prezentované rôzne informácie na priblíženie

Turnaj v Minihádzanej

28. 11. 2022 sa uskutočnil turnaj v Mini hádzanej – 1. kolo na ZŠ Bernoláková 16. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Získali

S peniazmi si poradím

V týždni od 21.11. do 25.11. si pani vychovávateľky v ŠKD pre deti pripravili rôzne aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Školská športová liga

Dňa 19.11. sa uskutočnilo 1. kolo Školskej športovej ligy v detskej atletike. Na tejto súťaži sme mali dve družstvá a získali sme krásne piate a

IMATRIKULÁCIA PIATAKOV

Bola to akcia deviatakov pre piatakov. Piataci museli najprv zdolať tri disciplíny: kvíz, stavanie veže a spoločný most. Za každú disciplínu sa dostávali ceny. Potom

Tematický deň – Halloween

Dňa 27.10 sa konal prvý tematický deň, ktorý zorganizovali žiaci žiackeho parlamentu. Jeho téma sa niesla v duchu nadchádzajúceho Halloweenu. Triedy sa bodovali podľa kritérií:

Maj sa rád

V ŠKD sme sa v novembri venovali aj prevencii rôznych závislostí. V rámci akcie “Maj sa rád” sa pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach zamerali na