VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

Dávame do pozornosti zbierku PONOŽKOVÝ OKTÓBER, ktorú iniciovala obyvateľka MČ pani Dr. Dercová spolupracujúca s OZ Podaj ďalej, ktorá nás

Bezplatný webinár GalaxyCodr + súťaž

GalaxyCodr je interaktívna vzdelávacia hra, ktorá učí žiakov základné princípy programovania. Od 16. septembra sa spustí najväčšia vzdelávacia súťaž v histórii

Coding Giants

V septembri 2021 prinášame skvelú ponuku – v spolupráci s o.z. Kóduj IT organizujeme 2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a

Ponuka záujmových krúžkov 2021/22

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je

Oznamy pre I.stupeň na šk. rok 2021/22

Oznam pre 1. ročník do 1.9.2021  –   vyplatiť obedy, prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič, 9.2021 –  doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti,

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Ponožkový október

Spolupatričnosť a pomoc druhým je aj pre nás pedagógov ako aj  našich žiakov dôležitá. Aj preto sme sa v mesiaci október radi zapojili do  4.ročníka dobročinného projektu Ponožkový október,

Čerstvé hlavičky na papieri

Naši žiaci sa zapojili do projektu spoločnosti Kaufland  „Čerstvé hlavičky „. Úlohou bolo vyrobiť video, namaľovať výkres, napísať literárnu prácu. Každá trieda si vyrobila svoj

Život a peniaze – akcia CVČ pre prvákov

V utorok 26.10.2021 sa naši prváci zúčastnili školskej udalosti s názvom „Život a peniaze“. Išlo o aktivity v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti

Tanečná telesná výchova

V rámci skvalitnenia telesnej a športovej výchovy na našej škole sme zapojili žiakov 2. – 4. ročníka do projektu Strike Dance Academy – Tanečná telesná

CodeWeek 2021

Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. V týždni od 18. -22. októbra

Beseda o stomatohygiene

Dňa 12. a 13. októbra sa žiaci prvých tried zúčastnili na besede s pracovníčkou RÚVZ. Téma bola veľmi dôležitá – Stomatohygiena, alebo ako sa postarať o

ASTROSHOW

Dňa 11.10.2021 sa žiaci 2. stupňa mali opäť možnosť dozvedieť niečo nové o vesmíre, hviezdach a planétach a aj o dobývaní vesmíru človekom. Občianske združenie Astronómia pre všetkých pre

Zážitkový kurz prvej pomoci

Dňa 17. 9. 2021 sa žiaci 4.C zúčastnili na prvých dvoch vyučovacích hodinách zážitkového kurzu prvej pomoci. V príjemnom prostredí našej multisenzorickej miestnosti sa pod