AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni od septembra 2019, že tak môžu urobiť vyplnením

IT Akadémia – letné tábory

PF UPJŠ organizuje pre žiakov na leto sériu táborov. Ponuku denných táborov môžete sledovať na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory/ PF UPJŠ spustila

Deň narcisov – 11.apríl

Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou.Prosím, prispejte aj vy žiaci ľubovoľnou finančnou čiastkou

Deň pre sídlisko

Milí žiaci, vyzývame Vás, aby ste sa tejto akcie zúčastnili aj Vy, možno aj Vaši rodičia. Môže to by príjemné

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

Detská atletika

V rámci Školskej športovej ligy sa v pondelok 20.6.2019 v telocvični Trebišovská 10 uskutočnilo finálové kolo súťaže Detská atletika. V tejto súťaži reprezentovalo našu školu

Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme sme pod názvom Naša modrá planéta oslávili v tomto roku hneď po veľkonočných prázdninách dňa 25. 4. 2019. Najprv sme sa  s deťmi rozprávali

Veľká noc v ŠKD

Dňa 12. 4. 2019 sa popoludní zúčastnili vychovávateľky s deťmi na ťahanovskej veľkonočnej výstave, kde v pasáži pred Miestnym úradom prezentovali výrobky našich detí s veľkonočnou tematikou. Zároveň

Veselý chodník

Dňa 3.5.2019 sa žiaci II.A a II.C  zapojili do tradičnej akcie Veselý chodník, ktorá je súčasťou bohatého programu osláv Dňa mesta Košice.  Spolu s deťmi košických

Vyhráva jeden, pomáha každý

Žiaci, ktorí boli so mnou na minuloročnom charitatívnom behu VSE City Run, ma oslovili, či nepôjdeme aj ten rok. Potešil som sa ich iniciatíve. Pridali

V utorok 30.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interperetácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Podmienkou v súťaži bol spev dvoch ľudových piesní. Súťaže sa

Beseda – ŽIŤ ENERGIOU

Tretiaci sa zúčastnili zaujímavej besedy.Týkala sa v súčastnosti veľmi dôležitej témy. Dozvedeli sa ako ekologicky žiť a zároveň ušetriť. Dozvedeli sa ako ľudia môžu využívať

Ako vidím Európu ja – súťaž

V stredu 24.4.2019 sa na našej škole konala súťaž podporovaná mestom Košice a Radou rodičov našej školy, ktorej názov a zameranie sa nieslo v európskom

Deň pre sídlisko

V sobotu 6. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Deň pre sídlisko. Ráno o 9:00 sa stretli žiaci aj s niektorými rodičmi v areáli

Zavrieť menu