AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Prosba o podporu

Vážení rodičia, žiaci, obyvatelia nášho sídliska, spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa v rámci modernizácií svojich predajní rozhodla podporiť základné

O nás na facebooku

Zo školskej šatne rovno do Free bazaru v KLUBe! Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým deťom, učiteľom a učiteľkám, rodičom

Žihadielko

Milí žiaci,vážení rodičia, naša mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa prihlásila   do súťaže s LIDLom o získanie detského ihriska v hodnote

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

PLAVECKÝ KURZ V 3. ROČNÍKU

Už tradične naši tretiaci absolvovali základný plavecký kurz. Všetky tretiacke triedy postupne v priebehu dvoch mesiacov navštevovali ZŠ Trebišovskú. Tam sa postupne pod vedením odborných

Dni energií 2019

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa dňa 20.3.2019 zúčastnili deviateho ročníka Dni energií – podujatia, ktoré organizuje SPŠEKE. Táto súťažná akcia

Junior Admin 2019

V utorok 19. marca 2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnila súťaž Junior Admin. V rámci tejto súťaže si žiaci základných škôl vyskúšali svoje administrátorské

Voľba prezidenta – občianska náuka

Učím občiansku náuku a tak som si povedala, že žiakov prekvapím a navrhnem im zážitkovú formu vyučovacej hodiny s témou vysoko aktuálnou, ktorá súvisí s voľbami na  prezidenta  SR,

JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC

Piaty ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 25. februára 2019 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére.  Na

14.február – Deň svätého Valentína

Týždeň pred jarnými prázdninami sa v našej škole niesol v znamení lásky. Aj na hodinách anglického jazyka sme si pripomenuli Deň svätého Valentína – deň

Minitalent v ŠKD

Dňa 27. 2. 2019 zorganizovali vychovávateľky pre deti ŠKD finálové kolá súťaže  pod názvom Minitalent. Po kolách, v ktorých preukázali svoj talent deti v jednotlivých oddeleniach, postúpili

ŠKD a Valentínska pošta

V stredu 14. 2. 2019 v Deň Valentína putovala medzi deťmi ŠKD každoročne obľúbená Valentínska pošta.  Už tradične si  mnohí posielali tajné odkazy a správy na

Zavrieť menu