AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 Vážení rodičia, na každý škol. rok rodičia prihlasujú svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni zápisným lístkom zápisný lístok je k dispozícii

Oznam ŠKD

Dňa 3.9. 2018 (Po) ŠKD nie je v prevádzke. Žiadosti o prijatie do ŠKD pre 1. ročník a záznamy o

TAK SA TO PODARILO!

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy za hlasovanie formou SMS v súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha.  

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

Výlet aquacity Poprad

Dňa 12.9.2018 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili výletu v aquacity Poprad. Výlet získali ako odmenu za 3. miesto v zbere papiera v školskom roku 2017/2018.

ŠKD a Bublinománia

Dňa 26. 6. 2018 zorganizovali vychovávateľky na školskom dvore pre deti ŠKD druhýkrát akciu pod názvom Bublinománia. Deti samé si pripravili bublinovú šou fúkaním, praskaním

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA

Vyhlasovateľom tejto celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže je Matica slovenská a ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava. V obrovskej konkurencii žiakov z celého Slovenska sa

ŠKD a MDD Duel

Dňa 7 . 6. 2018 nás reprezentovali prváci ŠKD vsúťaži MDD – Duel. Toto podujatie pripravili štvrtýkrát popoludní na školskom dvore ZŠ Belehradská knihovníčky KMK

Deti Afriky

„Môžeme prežiť svoj život zameraný len na seba a svoje potreby, alebo môžeme pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Ak si vyberieme druhú možnosť, nás život

Tvorivé dielne v ŠKD

Dňa 23. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD na chodbách pred prváckymi triedami tvorivé dielne pod názvom Majstrovanie pre deti, ktoré bolo predčasne venované

INLINE ŠPORTOVÁ LIGA

Dňa 22.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ŠŠL v inline korčuľovaní. Za našu školu získali mediale vo svojej kategorií nasledovní žiaci: Marco Takáč 5.C; Christopher

Slávik Slovenska 2018

Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. V tretej kategórii našu školu vzorne reprezentovala svojím spevom žiačka

Zavrieť menu