AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Pomôcky pre I. stupeň

Pomôcky pre 1. ročník Pomôcky pre 2. ročník Pomôcky pre 3. ročník Pomôcky pre 4. ročník

Oznam o príjazdovej komunikácii

Na príjazdovej komunikácii k hlavnému vchodu ZŠ Belehradská je osadená nová dopravná značka, ktorá obmedzuje vjazd motorových vozidiel ku škole v

Oznam o skrátení vyučovania

V zmysle nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom upravujeme vyučovanie skrátením každej vyučovacej hodiny

Zber vrchnáčikov

Do 14. 06. 2019 prines vrchnáčiky iba z PET fliaš, ak chceš pomôcť dieťaťu, pri kúpe invalidného vozíka. Najaktívnejší z

Čerstvé hlavičky, podarilo sa!

Naša vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli k tomu, že sa naša škola stala víťazom súťaže, ktorú spustila spoločnosť

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

DIDAKTICKÉ HRY

Dňa 12. 9. 2019 žiaci prvého stupňa našej školy absolvovali teoretickú prípravu Didaktických hier. Uskutočnili ju v triedach, kde ich p.učiteľky vyškolili a spoločne pripravili

Účelové cvičenie v prírode

Dňa 13.9.2019 naša škola uskutočnila pre žiakov II. stupňa účelové cvičenie (ÚC). ÚC prebiehalo podľa vopred vypracovaného plánu na Aničke. Cieľom ÚC bolo prehĺbiť a

Oceňovanie žiakov

Dňa 27.6.2019 pani riaditeľka Mgr. Eva Kašková ocenila najlepších žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v mestských, obvodných, krajských  a celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Rovnako ocenila najlepšie žiacke kolektívy

Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne

Dňa 24.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne“ v Poprade pod záštitou olympijského víťaza Mateja Tótha. Náš tím v zložení (Alex Revťák,

Deň polície

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach organizovalo dňa 26. júna 2019 na parkovisku pred OC OPTIMA oslavy „Dňa polície“. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci 6.A

ZÁBAVNÁ VEDA

V piatok 21.6. žiaci III.C navštívili Ústav materiálového výskumu SAV. Je to výskumné pracovisko, kde pracujú vedci. Skúmajú rôzne materiály, ich vlastnosti, testujú ich a

Zavrieť menu