AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Prosba o pomoc s hlasovaním

Naša škola, ZŠ Belehradská 21, je prihlásená do súťaže  o zriadenie Športovej akadémie Mateja Tótha. Úspešnosť závisí od počtu hlasov,

Ukončenie zberu papiera

Od začiatku školského roka prebieha na našej škole súťaž v zbere papiera. Súťaž sa končí 15.6.2018. Vyhodnotíme 3 najaktívnejšie triedy

Darujte 2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy. Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane

Deň narcisov

13. APRÍL – DEŇ NARCISOV Narcis je kvetom jari a symbolom nádeje. Ľudia si ho pripínajú na odev, aby aj

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka v Základnej škole Belehradská 21 v Košiciach sa uskutoční: 06.04.2018 ( piatok )  v čase

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2017/18

ŠKD a MDD Duel

Dňa 7 . 6. 2018 nás reprezentovali prváci ŠKD vsúťaži MDD – Duel. Toto podujatie pripravili štvrtýkrát popoludní na školskom dvore ZŠ Belehradská knihovníčky KMK

Deti Afriky

„Môžeme prežiť svoj život zameraný len na seba a svoje potreby, alebo môžeme pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Ak si vyberieme druhú možnosť, nás život

Tvorivé dielne v ŠKD

Dňa 23. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD na chodbách pred prváckymi triedami tvorivé dielne pod názvom Majstrovanie pre deti, ktoré bolo predčasne venované

INLINE ŠPORTOVÁ LIGA

Dňa 22.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ŠŠL v inline korčuľovaní. Za našu školu získali mediale vo svojej kategorií nasledovní žiaci: Marco Takáč 5.C; Christopher

Slávik Slovenska 2018

Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. V tretej kategórii našu školu vzorne reprezentovala svojím spevom žiačka

Letná detská olympiáda a ŠKD

Dňa 21. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD v netradičnom termíne, aby sa podujatia mali možnosť zúčastniť deti všetkých tried po a pred termínmi

ŠKD a Malí športovci

V dňoch 15. 5. zorganizovali vychovávateľky pre deti 2. ročníkov a 18. 5. 2018 pre deti 1. ročníkov súťaže Malí športovci. Zmiešané družstvá chlapcov a

Deň detí – tvorivé dielne

Vychovávateľky ŠKD pozývajú deti ŠKD do tvorivých dielní ŠKD ku Dňu detí  23. mája 2018 (streda) od 15. do 16. hod. pred druhácke triedy. Môžeš si

Close Menu