AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Deň narcisov – 11.apríl

Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou.Prosím, prispejte aj vy žiaci ľubovoľnou finančnou čiastkou

Deň pre sídlisko

Milí žiaci, vyzývame Vás, aby ste sa tejto akcie zúčastnili aj Vy, možno aj Vaši rodičia. Môže to by príjemné

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

Deň pre sídlisko

V sobotu 6. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Deň pre sídlisko. Ráno o 9:00 sa stretli žiaci aj s niektorými rodičmi v areáli

ŠKD a zápis detí do 1. ročníka

V popoludňajších hodinách 5. 4. 2019 a dopoludňajších hodinách 6. 4. 2019 sa aj vychovávateľky ŠKD zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka. Zapisujúce sa deti si mohli

Aktivity 4. ročníka

9.4. naši štvrtáci absolvovali besedu s názvom: Žiť energiou . Pracovníčky zo Slovenskej inovačnej a energetickej poradne nám pútavou hrou priblížili obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje

ŠKD a veľkonočné ťahanovské tvorivé dielne

Dňa 3. 4. 2019 sa zúčastnili vychovávateľky s 2 oddeleniami na ťahanovských tvorivých dielňach v kultúrnom stredisku MČ sídlisko – Ťahanovce, ktoré pravidelne organizuje Združenie žien Slovenska

ŠKD a Deň otvorených dverí

V popoludňajších hodinách dňa 21. 3. 2019 sa aj ŠKD predstavil v rámci DOD našej školy na stanovišti Herníčkovo. Formou tvorivej dielne, hier a prezentácie sa zoznamovali budúci

ŠKD a návštevy bábkového divadla

V dňoch 22. 3., 26. 3. a 2.4. 2019 navštívili vychovávateľky s deťmi ŠKD bábkové divadlo v Košiciach. Prvé dve skupiny videli rozprávku od známej a úspešnej poľskej autorky

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V tomto mesiaci sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prednášky O zdravom životnom štýle. Prezentácia tejto dôležitej témy je súčasťou plnenia našich vzdelávacích aj výchovných cieľov.

PLAVECKÝ KURZ V 3. ROČNÍKU

Už tradične naši tretiaci absolvovali základný plavecký kurz. Všetky tretiacke triedy postupne v priebehu dvoch mesiacov navštevovali ZŠ Trebišovskú. Tam sa postupne pod vedením odborných

Zavrieť menu