nezmeškajte ani jednu

Zbierka pre ľudí v núdzi

V dňoch 11.-18.12.2019 sa na ZŠ Belehradská 21 uskutoční zbierka pre ľudí v núdzi: deti i dospelých. Prinesené veci: obuv,

Poďakovanie

Ďakujeme žiakom, rodičom i zamestnancom školy ZŠ Belehradská 21, ktorí sa zapojili do zbierky pre psí útulok. Všetky veci sme

Oznam ŠKD

Dňa 12.12.2019 /Št/ z dôvodu konania slávnostnej pedagogickej rady bude prevádzka ŠKD do 15:00 hod. Dlhá služba bude do 16:00 hod. Za

Potvrdenie o hmotnej núdzi

Vážení rodičia, v prípade, že sa Vás to týka, žiadame Vás o doručenie potvrdenia z ÚPSVaR: ( potvrdenie slúži k

Zbierka pre psíkov v útulku

V dňoch 25.11.2019 – 4.12.2019 bude prebiehať zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri vrátnici po

Triedne aktívy ZRPŠ

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa budú konať dňa 21.11.2019. I. stupeň – 16:30 hod. II.

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Vzácna návšteva

Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka dotvára i vianočná výzdoba.

Mikuláš v škole

Aj tento školský rok 6.12.2019 Rada rodičov pripravila pre našich žiakov veľké prekvapenie. Žiakov na prvom stupni navštívil Mikuláš sprevádzaný dvoma anjelmi a nechýbali ani

Čitateľské dielne

Dňa 4.12.2019 sa na našej škole opäť uskutočnili čitateľské dielne, tentokrát s názvom Mikulášske tradície. Žiaci štvrtých ročníkov si vypočuli príbeh o sv. Mikulášovi a

Finančná gramotnosť

Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnili dielne s témou finančná gramotnosť. Žiaci tretích ročníkov sa zoznamovali s rôznymi menami vo svete, neskôr sme venovali

16.11 – Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia je harmónia v rôznorodosti, je to vzájomné rešpektovanie, akceptácia a uznanie bohatej odlišnosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí. Je pestovaná znalosťou, otvorenosťou,

Návšteva Planetária

Štvrtáci sa v dňoch 28. a 29.11. vybrali do mesta. Cieľom bola návšteva Technického múzea v našom meste. Absolvovali školskú exkurziu v planetáriu. Bolo to

Projekty o vesmíre

Žiaci 4.A triedy sú veľmi šikovní. Na hodinách prírodovedy preberali učivo o vesmíre. To, čo ich zaujalo, krásne výtvarne aj stvárnili. Dali si naozaj záležať

Návšteva zo škôlky

27.11.2019 navštívili žiakov 1.C škôlkari z MŠ Čínska. Prváci boli radi, že sa mohli pochváliť čítaním a počítaním. Spolu riešili rôzne zábavné úlohy. Škôlkarom pripravili

Zavrieť menu