ktoré sa uskutočnia dňa 1.12.2020 (Ut) Ak sa v triede aktív už uskutočnil, považujte túto správu za bezpredmetnú. I. stupeň - 16:30 hod. Vážení rodičia, pozývame Vás na online triedne aktívy ZRPŠ, II. stupeň - 17:00 hod. Link na online aktív Vám prepošle triedny učiteľ cez konto v EduPage. VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

#ucimsavedu

V rámci aktivity Európska noci výskumníkov, ktorá sa tento rok môže konať len v online forme je možné pre žiakov 

JESENNÁ SÚŤAŽ s NATUR-PACKom

Do 10. novembra 2020 bude na našej škole prebiehať súťaž s NATUR-PACKom, určená pre žiakov I. aj II. stupňa. Súťaž

IT Čajovňa  – Základy UX

Viac informácií nájdete tu. Prihlasovanie do  18.10.2020 cez formulár – http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/988636?lang=sk 

Moje obľúbené miesto na Zemi

Vážení záujemcovia, vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu s ľútosťou oznamujeme, že sa prezenčná forma 2. ročníka súťaže ZŠ Belehradská 21

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom II. stupňa (hlavne 5.ročníky a noví stravníci), ktorí ešte nemajú uhradený doplatok za stavu v sume 2,40 €

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Srdce plné lásky a pomoci

Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné miesto to naozaj nič nestojí. Zbieranie vrchnáčikov má niekoľko rozmerov uvedomenia.

iBobor 2020/21

V dňoch 9.-14.11.2020 sa na našej škole uskutočnila celonárodná súťaž iBobor, do ktorej sa každoročne zapájame.  Žiaci súťažili podľa veku v štyrok kategóriách – drobci,

Projetk štvrtákov – Vesmír

Každý deň si ani len neuvedomujeme, že sme súčasťou nekonečného vesmíru. Máme možnosť byť na planéte Zem, ktorá je jedinou, kde sa dá žiť. A

Akcie ŠKD

Ovocno-zeleninový deň v ŠKD                     Tradičný Ovocno-zeleninový deň si v roku 2020 uskutočnili vychovávatelia popoludní v oddeleniach ŠKD vlastným spôsobom, pretože ho ovplyvnili hygienické opatrenia v boji proti

ZIPPY V ZŠ BELEHRADSKÁ

Žiaci v triedach 1. ročníka a 2. ročníka sa v októbri zoznámili so Zippym. Je to ich priateľ, ktorý ich po celý rok bude  sprevádzať uceleným programom Zippyho

Kreatívna jesenná súťaž

Do súťaže pre základné a stredné školy organizované spoločnosťou Natur-Pack a.s. zameranej na predchádzaniu vzniku odpadov, ich správne triedenie a recykláciu sa svojim dielom zapojila aj naša

Beseda s pracovníkmi RÚVZ

Dňa 20.10. sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili besedy o udržiavaní stomatohygieny v živote človeka. Zdravotníčky z RUVZ oboznámili našich žiačikov s  príbehom o zvieratkách, no

#ucimsavedu

V rámci aktivity Európska noci výskumníkov, ktorá sa tento rok môže konať len v online forme je možné pre žiakov  II. stupňa a aj učiteľov