nezmeškajte ani jednu

UZAVRETIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Na odporúčanie krízového štábu SR a mesta Košice pristupuje mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce k opatreniu  starostu MČ  od 16.3.2020 uzatvoriť

OZNAM KMK

Knižnica pre mládež mesta Košice dáva do pozornosti: Knižnica  z  dôvodu  prevencie  šírenia koronavírusu a v zmysle pokynov zriaďovateľa dňom 11.3.2020 (streda) obmedzí poskytovanie

Revitalizácia átria

Vážení rodičia, Rada rodičov školy spolu s manažmentom školy Vás žiada o pomoc a podporu pre projekt – Revitalizácia  Átria.

IQ Olympiáda

Po roku sa opäť organizuje súťaž IQ olympiáda pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, prípadne primy až kvarty

Moje obľúbené miesto na Zemi

Vážení záujemcovia, radi by sme upriamili Vašu pozornosť na 2. ročník súťaže, ktorú organizuje naša škola ZŠ Belehradská 21 s

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Svetový deň vody

Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec ani neuvedomujeme. Preto,

AQUARELAX

Dňa 26.2.2020 sa v rámci otvorenej hodiny  záujmového útvaru  „Arteterapia“ uskutočnilo podujatie pod názvom Aquarelax. Pozvanie prijalo takmer 30 žiakov našej školy z rôznych ročníkov a niekoľko ich

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 10.03.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V rámci I. kategórie boli ocenení žiaci: v prednese poézie: Lia Tomášová (3.A) Róbert Mikloš (4.C) Lilien Tabačáková

Pracovné vyučovanie netradične

Žiaci štvrtého ročníka sa dnes premenili na malých-veľkých cukrárov. Počas pracovného vyučovania inšpirovaní vlastnou kuchárskou knihou dnes pripravili vynikajúce ovocné (nepečené) cheescaky v pohári. Lahodiace

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Túto výtvarnú súťaž vyhlásilo CVČ Domino v našom meste. Je určená pre žiakov MŠ aj ZŠ. Žiaci vyjadrujú svojou prácou vlastný pohľad na svet, využívajú

Aktivity ŠKD v novom roku

ŠKD a návštevy bábkového divadla I.  V dňoch 18. 2. a 19. 2. 2020 navštívili vychovávateľky so 6 oddeleniami detí ŠKD bábkové divadlo v Košiciach na scéne Jorik.

Deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Aj na našej škole sme

Veľkí učili malých

Žiačky V.B triedy Tamara Michalková a Alexandra Ruščáková sa dobrovoľne rozhodli pripraviť prezentáciu o vesmíre a slnečnej sústave pre svojich mladších spolužiakov z I.D a I.B triedy. Samy si všetko

Zavrieť menu