nezmeškajte ani jednu

Žihadielko

Vážení rodičia, zamestnanci školy, milí žiaci, v pondelok 13.1. sa začalo oficiálne hlasovanie súťaže o Žihadielko – detské ihrisko v hodnote takmer

Zbierka pre ľudí v núdzi

V dňoch 11.-18.12.2019 sa na ZŠ Belehradská 21 uskutoční zbierka pre ľudí v núdzi: deti i dospelých. Prinesené veci: obuv,

Poďakovanie

Ďakujeme žiakom, rodičom i zamestnancom školy ZŠ Belehradská 21, ktorí sa zapojili do zbierky pre psí útulok. Všetky veci sme

Oznam ŠKD

Dňa 12.12.2019 /Št/ z dôvodu konania slávnostnej pedagogickej rady bude prevádzka ŠKD do 15:00 hod. Dlhá služba bude do 16:00 hod. Za

Potvrdenie o hmotnej núdzi

Vážení rodičia, v prípade, že sa Vás to týka, žiadame Vás o doručenie potvrdenia z ÚPSVaR: ( potvrdenie slúži k

Zbierka pre psíkov v útulku

V dňoch 25.11.2019 – 4.12.2019 bude prebiehať zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri vrátnici po

Triedne aktívy ZRPŠ

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa budú konať dňa 21.11.2019. I. stupeň – 16:30 hod. II.

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Školská akcia

Dňa 15. 1. 2020 žiaci prvých ročníkov našej školy absolvovali interaktívnu hodinu angličtiny pod názvom Velkáči čítajú malkáčom. Žiaci bilingválneho gymnázia pripravili pre našich prvákov

Návšteva predškolákov

Žiaci 1. ročníka absolvovali spoločnú hodinu telesnej výchovy s deťmi z MŠ na Belehradskej ulici.

Vianočná rozprávka

19. 12.2019 zavítali do školy prešovskí herci s predstavením vianočná rozprávka. Uskutočnilo sa pre 1.-2. ročník na druhej vyučovacej hodine a pre 3.-4.ročník na tretej

Školská športová liga

Druhé kolo v minihádzanej dopadlo tiež veľmi pekne. Naša škola získala tentokrát krásne 1. miesto. Tešíme sa na ďalšie kolo a všetkým šikovným žiakom blahoželáme.

Šaliansky Maťko

Dňa 9.12. v predvianočnom čase sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí. V tento

Školská športová liga

Prvé kolo v minihádzanej dopadlo veľmi pekne. Naša škola  získala 3. miesto. Tešíme sa a blahoželáme.  

Vianočné vystúpenie

Atmosféru najkrajších sviatkov roka si najlepšie môžeme vychutnať na vianočných trhoch. Čakajú na nás stánky s tradičnými výrobkami, remeslá s vianočnou tematikou a pestrý program. O zaujímavý  program sa

Mikuláš v ŠKD

Dňa  6. 12. 2019 deti potešilo popoludňajšie Mikulášske posedenie všetkých oddelení ŠKD. Deti na chodbách pred triedami zarecitovali a zaspievali pripravené mikulášske i vianočné básničky, vinše a pesničky.

Vzácna návšteva

Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka dotvára i vianočná výzdoba.

Zavrieť menu