VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

Bezplatný webinár GalaxyCodr + súťaž

GalaxyCodr je interaktívna vzdelávacia hra, ktorá učí žiakov základné princípy programovania. Od 16. septembra sa spustí najväčšia vzdelávacia súťaž v histórii

Coding Giants

V septembri 2021 prinášame skvelú ponuku – v spolupráci s o.z. Kóduj IT organizujeme 2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a

Ponuka záujmových krúžkov 2021/22

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je

Oznamy pre I.stupeň na šk. rok 2021/22

Oznam pre 1. ročník do 1.9.2021  –   vyplatiť obedy, prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič, 9.2021 –  doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti,

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, ak ste prihlásili dieťa na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022 /aj deti 1.roč. pri zápise, že sa

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Do tohto podujatia sa zapojila aj naša škola. Každý

Európsky týždeň športu

Siedmy ročník Európsky týždeň športu propaguje šport ako zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu, keď sa nielen Slovensko, ale aj celá Európa zapojila do

Projekt JBL JUMP FEST

Dňa 8. Septembra 2021 sme sa zúčastnili súťaže JBL JUMP FEST. Projekt JBL JUMP FEST prináša atletiku čo najbližšie k ľudom a na Slovensku je

Zber vrchnáčikov z PET fliaš

Aj jeden vrchnáčik dokáže veľa. I takto by sme mohli začať náš príspevok o zbere vrchnáčikov z PET fliaš. Žiaci, rodičia i zamestnanci ZŠ Belehradská

Návšteva Botanickej záhrady

Dňa 28.6. sa 1.B a 1.C zúčastnila návštevy Botanickej záhrady. Prváci prvýkrát spolu cestovali autobusom. V Botanickej záhrade videli veľa rastlín, o ktorých sa už

Školský výlet 2.C

23.6.  2.C navštívila ZOO. Najprv  sme mali prednášku o plazoch, potom sme si ich mohli pohladiť. Po zaujímavej hodine sme mali exkurziu po ZOO, zahrali

S kamarátkou Energiou

Žiaci štvrtých ročníkov sa v stredu 23.6.2021 zúčastnili poldňového súťažného programu „S kamarátkou Energiou“. Keďže nám záleží na tom, aby naši žiaci vedeli, ako môžu

Vzdelávanie v rámci projektu Škola Inkluzionistov

Dňa 3.6.2021 sme v našej škole privítali Mgr.Beátku Likeovú –  špeciálnu pedagogičku z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá lektorovala odborný workshop pre pani