AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Ukončenie zberu papiera

Od začiatku školského roka prebieha na našej škole súťaž v zbere papiera. Súťaž sa končí 15.6.2018. Vyhodnotíme 3 najaktívnejšie triedy

Darujte 2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy. Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane

Deň narcisov

13. APRÍL – DEŇ NARCISOV Narcis je kvetom jari a symbolom nádeje. Ľudia si ho pripínajú na odev, aby aj

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka v Základnej škole Belehradská 21 v Košiciach sa uskutoční: 06.04.2018 ( piatok )  v čase

Zber vrchnáčikov

Pripomíname žiakom aj rodičom našej školy, že zber vrchnáčikov z PET fliaš stále trvá pre dieťa, ktorého rodičia nemajú dostatok

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2017/18

Tvorivé dielne v ŠKD

Dňa 23. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD na chodbách pred prváckymi triedami tvorivé dielne pod názvom Majstrovanie pre deti, ktoré bolo predčasne venované

INLINE ŠPORTOVÁ LIGA

Dňa 22.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ŠŠL v inline korčuľovaní. Za našu školu získali mediale vo svojej kategorií nasledovní žiaci: Marcel Takáč 5.C; Christopher

Slávik Slovenska 2018

Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. V tretej kategórii našu školu vzorne reprezentovala svojím spevom žiačka

Letná detská olympiáda a ŠKD

Dňa 21. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD v netradičnom termíne, aby sa podujatia mali možnosť zúčastniť deti všetkých tried po a pred termínmi

ŠKD a Malí športovci

V dňoch 15. 5. zorganizovali vychovávateľky pre deti 2. ročníkov a 18. 5. 2018 pre deti 1. ročníkov súťaže Malí športovci. Zmiešané družstvá chlapcov a

Deň detí – tvorivé dielne

Vychovávateľky ŠKD pozývajú deti ŠKD do tvorivých dielní ŠKD ku Dňu detí  23. mája 2018 (streda) od 15. do 16. hod. pred druhácke triedy. Môžeš si

Škôlkari v škole

Dňa 22.5.2018 privítali žiaci I.A spolu s pani učiteľkou deti z MŠ Belehradská. Predškoláci si boli vyskúšať ako sa sedí v ozajstných školských laviciach. Niektoré

Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Aj v tomto školskom roku si naši žiaci overovali svoje vedomosti o poskytovaní prvej pomoci v celomestskej súťaži Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa,

Štvorylka

V piatok 18.52018 sa žiaci 2. stupňa našej školy opäť zúčastnili 10. ročníka festivalu s názvom European Quadrille Dance Festival. V rámci tejto medzinárodnej akcie

Zavrieť menu