AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Premiantka školy

  Ema Macková, VIII.C premiantka školy v školskom roku 2022/2023 Dosiahnuté výraznejšie úspechy počas povinnej školskej dochádzky: Superškola – prezentácia na

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Didaktické hry

Dňa 14.9.2023 sa uskutočnili na našej škole Didaktické hry. Kvôli nepriaznivému počasiu boli zrealizované v školskej telocvični. Akcia sa deťom veľmi páčila a užili si ju.

S kamarátkou energiou

Dňa 12.9. sa 4. ročník zúčastnil v školskej telocvični akcie „S kamarátkou energiou“. Žiaci sa počas dňa striedali na rôznych stanoviskách (Preteky so svetlom, Balónové autíčka,

Koncoročné oceňovanie úspešných žiakov

Je už každoročnou tradíciou, že na konci školského roka sa na našej škole oceňujú žiaci, ktorí v priebehu roka dosiahli úspechy vo vedomostných, umeleckých a

Výtvarná výchova a vylomeniny

Aj tento školský rok sme na hodinách výtvarnej výchovy robili rôzne „vylomeniny“. Najlepšie sa nám však pracovalo vonku na školskom dvore. Hneď ako sa oteplilo

Celoslovenské finále Hviezdoslavovho Kubína

Vo štvrtok 22.6.2023 našu školu na celoslovenskom finále Hviezdoslavovho Kubína reprezentoval S. Macko, žiak 7. ročníka. V rámci recitačnej prehliadky sa umiestnil v zlatom pásme.

Škola priateľská k deťom

Tento titul škola získala na základe splnených dvoch podmienok. Vzdelávacich aktivít v oblasti Podvýživy pre druhý stupeň a Dňa vody pre celú školu. Taktiež sme