VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

Dávame do pozornosti zbierku PONOŽKOVÝ OKTÓBER, ktorú iniciovala obyvateľka MČ pani Dr. Dercová spolupracujúca s OZ Podaj ďalej, ktorá nás

Bezplatný webinár GalaxyCodr + súťaž

GalaxyCodr je interaktívna vzdelávacia hra, ktorá učí žiakov základné princípy programovania. Od 16. septembra sa spustí najväčšia vzdelávacia súťaž v histórii

Coding Giants

V septembri 2021 prinášame skvelú ponuku – v spolupráci s o.z. Kóduj IT organizujeme 2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a

Ponuka záujmových krúžkov 2021/22

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Online beseda

Žiaci 3.C a 4 B sa dnes zúčastnili besedy so spisovateľkou pre deti Markou Staviarskou v rámci projektu Vianočná knižka. Veľmi dobre sa počúvali zaujímavé

Mikuláš

Ráno pri príchode do našej školy nás čakalo príjemné prekvapenie. Privítali nás škriatkovia a krásne vyzdobená škola. Celá slávnostná atmosféra sa umocnila príchodom Mikuláša a

Micro:bit

Hodiny informatiky u nás nie sú nudné. Tak tomu bolo aj v piatok 3.12. kedy mali žiaci 7. ročníka netradičnú hodinu. V spolupráci s občianskym

Výtvarná v 2.A

Na hodinách výtvarnej výchovy máme občas veselo. Nasmiali sme sa aj tento týždeň v 2.A triede, keď sme tvorili tieto obrázky. ZASMEJTE SA S NAMI!

Týždeň internetovej bezpečnosti

Týždeň od 15. do 19. novembra bol venovaný Internetovej bezpečnosti. Na hodinách informatiky sa žiaci I. ak II. stupňa venovali praktickým a teoretickým aktivitám zameraným

Beh Ubuntu

Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý nesie názov „Beh Ubuntu“. Tento projekt sa uskutočnil na hodinách TSV. So žiakmi na hodine telesnej výchovy pracovala

iBobor 2021/22

V dňoch 8. – 12. 11. sa na našej škole uskutočnila medzinárodná online súťaž iBobor, ktorej sa v štyroch kategóriách zúčastnilo 368 našich žiakov z

ŽIVOT A PENIAZE

Žiaci prvého stupňa v priebehu októbra a novembra absolvovali program a aktivity v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti. Prednáška bola zaujímavá, pre deti

Eko výchova Šmudlo

Žiaci prvých ročníkov sa v piatok 5.11.2021 zúčastnili aktivít zameraných na triedenie a znižovanie elektroodpadu – batérií. Zážitkovo sa učili, ako môžu prispieť k ochrane