VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

Milí rodičia! Je to neuveriteľné, ale je to už 30 rokov, odkedy naša ZŠ Belehradská otvorila svoje brány prvým žiakom.

REVITALIZÁCIA KNIŽNICE

To, že škola za poslednú krátku dobu mení svoj šat, si nevšimne iba ten, kto si všimnúť nechce. V tejto snahe

Termíny konzultačných hodín

Trieda Triedna učiteľka Deň Forma komunikácie 1.A Mgr. Jana Gáliková pondelok 13:30 -14:30 edupage, telefonicky 1.B Mgr. Tatiana Korlová pondelok

#ucimsavedu

V rámci aktivity Európska noci výskumníkov, ktorá sa tento rok môže konať len v online forme je možné pre žiakov 

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Projekty žiakov počas dištančného vyučovania

Počas dištančného vzdelávania sa žiaci môžu prezentovať aj takýmto zaujímavým spôsobom. Pozrite si veľmi peknú prezentáciu žiačky zo 4.B Amálky Jánošovej, ktorá rozpráva na tému

Vzdelávanie na diaľku pre každého

Dištančné vzdelávanie zasiahlo aj do práce inkluzívného tímu (asistentov, špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky). V rámci prijatých a neustále sa meniacich opatrení v súvislosti s pandémiou

Aktivity ŠKD

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD Pred vianočnými prázdninami 2020 pripravili vychovávateľky netradične tvorivé dielne pod názvom Vianočné majstrovanie. Akciu zorganizovali pre deti kvôli opatreniam proti šíreniu

Vianočná pochodeň

Vianoce sa blížia a každý prežíva ich príchod jedinečne. V našej škole sa žiaci 1. stupňa rozlúčili s kalendárnym rokom tiež sviatočne. S príchodom Vianoc

Výtvarná súťaž – Šikana

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci preventívnych aktivít súťaž pre žiakov našej školy. Žiaci I. stupňa sa do súťaže mohli zapojiť kresbou na tému: