AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Oznam o skrátení vyučovania

V zmysle nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom upravujeme vyučovanie skrátením každej vyučovacej hodiny

Zber vrchnáčikov

Do 14. 06. 2019 prines vrchnáčiky iba z PET fliaš, ak chceš pomôcť dieťaťu, pri kúpe invalidného vozíka. Najaktívnejší z

Čerstvé hlavičky, podarilo sa!

Naša vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli k tomu, že sa naša škola stala víťazom súťaže, ktorú spustila spoločnosť

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni od septembra 2019, že tak môžu urobiť vyplnením

IT Akadémia – letné tábory

PF UPJŠ organizuje pre žiakov na leto sériu táborov. Ponuku denných táborov môžete sledovať na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory/ PF UPJŠ spustila

Deň narcisov – 11.apríl

Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou.Prosím, prispejte aj vy žiaci ľubovoľnou finančnou čiastkou

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

Oceňovanie žiakov

Dňa 27.6.2019 pani riaditeľka Mgr. Eva Kašková ocenila najlepších žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v mestských, obvodných, krajských  a celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Rovnako ocenila najlepšie žiacke kolektívy

Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne

Dňa 24.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne“ v Poprade pod záštitou olympijského víťaza Mateja Tótha. Náš tím v zložení (Alex Revťák,

Deň polície

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach organizovalo dňa 26. júna 2019 na parkovisku pred OC OPTIMA oslavy „Dňa polície“. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci 6.A

ZÁBAVNÁ VEDA

V piatok 21.6. žiaci III.C navštívili Ústav materiálového výskumu SAV. Je to výskumné pracovisko, kde pracujú vedci. Skúmajú rôzne materiály, ich vlastnosti, testujú ich a

Príbeh hrdinu

Do súťaže „Príbeh hrdinu“ ktorý zorganizoval Koordinátor ochrany detí pred násilím Košice sa svojím komixom pod názvom „Antišik – proti šikane bojovník“ zapojili dvaja žiaci

JAZYKOVÝ KVET 2019

Už niekoľko rokov sa jazykovo a literárne zdatní žiaci zúčastňujú jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy Jazykový kvet. V tomto školskom roku sme sa

CERUZKOVÉ MÚZEUM

Dňa 19.6. žiaci l.D a III.C navštívili Ceruzkové múzeum, ktoré sa nachádza blízko bývalých Drienoveckých kúpeľov. Boli sme príjemne prekvapení týmto krásnym umeleckým prostredím.Žiaci videli

Zavrieť menu