VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia tabory Letné tábory IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

Výročie školy

Jubileá a výročia majú v ľudskom živote veľmi významné miesto. Sú príležitosťami nielen na bilancovanie a spomienky, ale aj na spoločné stretnutia a oslavy.

OZNAM K ZÁPISU DETÍ DO 1.ROČNÍKA

Rodičia, ktorí zaslali elektronickú prihlášku sa nepotrebujú dostaviť osobne na zápis konaný 9.-10. 4.2021. Zápisu sa zúčastnia rodičia, ktorí z

Online Deň otvorených dverí

Ak ste sa nemohli zúčastniť online Dňa otvorených dverí, záznam z neho si môžete pozrieť na tomto liku: https://youtu.be/6OK6KyIpzzI

Oznam ŠKD

Oznamujeme rodičom, že počas pretrvávajúcej pandemickej situácie je ŠKD v prevádzke od 6:30 do 16:30. Ďakujeme za porozumenie.

Online deň otvorených dverí

ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pozýva  rodičov budúcich prvákov Na spoločné stretnutie sa môžete prihlásiť na: https://lnk.sk/chc8             Čo sa dozviete?

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Vzdelávanie v rámci projektu Škola Inkluzionistov

Dňa 3.6.2021 sme v našej škole privítali Mgr.Beátku Likeovú –  špeciálnu pedagogičku z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá lektorovala odborný workshop pre pani

Hudobná výchova na I. stupni

V rámci vyučovania hudobnej výchovy sme si na hodinu pozvali hosťa, ktorý nám prišiel porozprávať čo to o hudobnom nástroji. Žiaci boli zvedaví a mali

Celomestská súťaž v tvorbe prezentácií

Aj napriek celospoločenskej pandemickej situácii naša škola aj tento rok organizovala už druhý ročník celomestskej informatickej súťaži v tvorbe prezentácií. Súťaž, v ktorej žiaci mohli

Práce 4.A z výtvarnej výchovy

Naša tvár sa dokáže tváriť všelijako. Za tým všetkým sú naše emócie, myšlienky, možno aj chute a vôňa, ktorá nás pošteklili v nose.  Žiaci v

Trieda 4.A – Kartónové miniatúry

4.A trieda vytvára na Pracovnom vyučovaní vždy niečo zaujímavé. Tentokrát sa pohrali s kartónom. Trochu tvorivosti, originality, šikovnosti a výsledok je takýto.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Dňa 17.03.2021 sa uskutočnilo okresného kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, ktoré prvý krát v svojej histórii prebiehalo netradičnou, dištančnou formou. V kategórii E nás reprezentovali

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v dňoch 12.5.-28.5.2021 aktívne zapojili do zbierky pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach.

VYHODNOTENIE ZBERU GAŠTANOV (jeseň 2020)

Dňa 28.5.2021 sa v multimediálnej učebni počas veľkej prestávky konalo vyhodnotenie zberu gaštanov. Pani riaditeľka ocenila najusilovnejších zberačov. Žiaci si prevzali sladkú odmenu, tí najusilovnejší aj