nezmeškajte ani jednu

Uzavretie školského areálu

RIADITEĽSTVO ZŠ BELEHRADSKÁ 21 V KOŠICIACH OZNAMUJE, ŽE  ŠKOLSKÝ AREÁL JE OD 1.6.2020 UZAVRETÝ PRE VEREJNOSŤ  V DŇOCH ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ČASE  OD 8:00

Záverečné hodnotenie žiakov

Riaditeľka Základnej školy, Belehradská 21 v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej

OTVORENIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Športový areál pri ZŠ Belehradská je od 22.4.2020 opäť denne otvorený pre verejnosť od 6:00 do 21:30 za dodržiavania hygienických

PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Vážení rodičia! Minister školstva určuje termín podávania prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 zákonným zástupcom žiaka

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Koronavírus očami druhákov a štvrtákov

Vychovávateľky vyhlásili v 3. májovom týždni výtvarnú súťaž Koronavírus mojimi očami. Druháci a štvrtáci mali možnosť nakresliť ľubovoľnou technikou alebo vyrobiť podľa vlastnej fantázie tento zákerný vírus

HODINA S HOSŤOM – Adela a Viktor – FINÁLE

Aký by to bol záver bez veľkého finále? A že sme to v 2.C riadne roztočili, to je už dávno známe! Korona novinársko-redaktorskú dobu uzatvárajú najlepší z najlepších.

Netradičná Výtvarná výchova v 1. ročníku

To, že sú naši prváci veľmi šikovní a tvoriví, dokázali aj v tejto výnimočnej situácii učenia na diaľku. Popustili uzdu svojej fantázie, obkreslili a vystrihli svoje dlane a vytvorili

Ďalšie aktivity ŠKD počas výnimočnej situácie

Tkanie všeličoho u štvrtákov Štvrtákom ponúkli vychovávateľky v rámci pracovného vyučovania možnosť skúsiť si tkanie počas koronavírusu v domácom prostredí. Žiakom zaslali návody na tkanie  a oni mohli