nezmeškajte ani jednu

Obmedzenie použitia bežeckého oválu

Na základe žiadosti SOŠ PZ Košice, ktorá zabezpečuje  vybrané časti prijímacieho konania uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného

Odhlasovanie z obedov

Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a chcú sa odhlásiť z obedov dňa 29.6. – 30.6.2020, aby

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2019/20

Oceňovanie reprezentantov školy

Tento školský rok bol síce niečím iný, no napriek tomu našu školu úspešne reprezentovalo a šírilo jej dobré meno hneď niekoľko desiatok žiakov, na ktorých

JAZYKOVÝ KVET 2020

Druhá polovica tohto školského roka bola netradičná v rôznych smeroch. Koronakríza ovplyvnila vzdelávanie i aktivity s ním spojené. Mnohé plánované súťaže sa nekonali, niektoré zase

S úsmevom proti korone

To, že úsmev je najlepšia zbraň proti korone, ukázali aj naši žiaci prostredníctvom výzvy: S úsmevom proti korone! Výzva trvala od 4.5.2020 do 31.05.2020. Bojovníci proti

Koronavírus očami druhákov a štvrtákov

Vychovávateľky vyhlásili v 3. májovom týždni výtvarnú súťaž Koronavírus mojimi očami. Druháci a štvrtáci mali možnosť nakresliť ľubovoľnou technikou alebo vyrobiť podľa vlastnej fantázie tento zákerný vírus

HODINA S HOSŤOM – Adela a Viktor – FINÁLE

Aký by to bol záver bez veľkého finále? A že sme to v 2.C riadne roztočili, to je už dávno známe! Korona novinársko-redaktorskú dobu uzatvárajú najlepší z najlepších.

Netradičná Výtvarná výchova v 1. ročníku

To, že sú naši prváci veľmi šikovní a tvoriví, dokázali aj v tejto výnimočnej situácii učenia na diaľku. Popustili uzdu svojej fantázie, obkreslili a vystrihli svoje dlane a vytvorili

Ďalšie aktivity ŠKD počas výnimočnej situácie

Tkanie všeličoho u štvrtákov Štvrtákom ponúkli vychovávateľky v rámci pracovného vyučovania možnosť skúsiť si tkanie počas koronavírusu v domácom prostredí. Žiakom zaslali návody na tkanie  a oni mohli