VZDELANIE JAZYKY informatika BELEHRADSKÁ SOCRATES & PROJEKT IT Akadémia & # ÚSPEŠNÁ # VŠESTRANNÁ v Košiciach IT Akademia partner # hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016, 2017 a 2018 základná škola Najúspešnejšia a najvšestrannejšia

nezmeškajte ani jednu

Školský semafor 2021/22

Vážení rodičia, na tejto webovej stránke nájdete Školský semafor 2021/22 – manuál zostavený ministerstvom školstva, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl

Premiantka školy v školskom roku 2020/2021

Základná škola Belehradská 21, Košice Eva Šimková, IX.B premiantka školy v školskom roku 2020/2021 Dosiahnuté  výraznejšie  úspechy počas povinnej školskej dochádzky:

NAŠE AKTIVITY

počas školského roka

Aktivity na hodinách informatiky a techniky

Aby hodiny techniky a informatiky neboli nudné, len teoretické, venujú sa žiaci aj praktickým záležitostiam. Na informatike si najprv rozložia a potom poskladajú skutočný počítač.

ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

Po vianočných prázdninách vo štvrtok 13.1.2022 sa žiaci 9.A zúčastnili dvoch online aktivít v rámci týždňa ZÁŽITKAMI K POVOLANIU. Tieto aktivity pre žiakov pripravili psychológovia

Tvorivé dielne – arteterapia

V školskom roku 2021/2022 opäť pracuje záujmový útvar  Tvorivé dielne – arteterapia pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Zuzany Hronovej. V tvorivej atmosfére sa od

Frohe Weihnachten na ZŠ Belehradskej 21

S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami sa žiaci na online hodinách nemčiny s p. uč. Kiskovou pokúsili vytvoriť vianočné pozdravy. Či sa im to podarilo, posúďte

Tanečná telesná výchova

Aj naša škola sa zapojila do pilotného projektu ministerstva školstva MODULY. Projekt MODULY má jasný cieľ, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah

Vianočná pochodeň

Jednou z najkrajších každoročných tradícií na našej škole je „Vianočná pochodeň“. Aj tento rok sú Vianoce „iné“. Možno o niečo smutnejšie, no predsa sa na

Online beseda

Žiaci 3.C a 4 B sa dnes zúčastnili besedy so spisovateľkou pre deti Markou Staviarskou v rámci projektu Vianočná knižka. Veľmi dobre sa počúvali zaujímavé

Mikuláš

Ráno pri príchode do našej školy nás čakalo príjemné prekvapenie. Privítali nás škriatkovia a krásne vyzdobená škola. Celá slávnostná atmosféra sa umocnila príchodom Mikuláša a