AKTUALITY

nezmeškajte ani jednu

Zbierka pre psíkov v útulku

V dňoch 15.11.2018 – 29.11.2018 sa na našej škole uskutoční zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať

NAŠE AKTIVITY

v školskom roku 2018/19

MIKULÁŠ 2018

Dňa 6. 12. 2018 (štvrtok) sa u nás v škole tak ako aj po minulé roky uskutočnila pekná akcia v réžii Rady rodičov pri ZŠ

Rovesnícky výcvik k prevencii šikanovania

Koncom novembra a začiatkom decembra sa uskutočnil na škole 3-dňový výcvik rovesníckych aktivistov (dôverníkov). Školiteľom bola Mgr. Veronika Florian Šimonová z Centra  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Zúčastnili sa

Turnaj v basketbale

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa zapojili do projektu „Zober loptu , nie drogy“ v basketbale košických škôl. Tento turnaj dopadol pre

Vianočné tvorivé dielne

Vychovávateľky ŠKD    pozývajú deti ŠKD do tvorivých dielní ŠKD    pod názvom Predvianočné majstrovanie 7.decembra 2018 (piatok) od 15. do 16. hod. pred prvácke triedy  Deti

Mikuláš v ŠKD

Dňa 6. 12. 2018 deti potešilo tradičné popoludňajšie Mikulášske posedenie všetkých oddelení ŠKD. Deti na chodbách pred triedami zarecitovali a zaspievali pripravené básničky a pesničky.

EXPERT geniality show 2018/19

29.novembra prebehla celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Žiaci našej školy sa do nej zapojili už po štvrtýkrát. Tento rok mali na výber z niekoľkých veľmi

Výtvarná súťaž v ŠKD

V novembrovom týždni 19. – 23. 11. 2018 v rámci Týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž detí ŠKD všetkých ročníkov v navrhovaní plagátov s protidrogovou tematikou

Ťahanovské tvorivé dielne a ŠKD

Dňa 21. 11. 2018 sa zúčastnila skupina detí s vychovávateľkou vianočnej ťahanovskej detskej tvorivej dielne, organizovanej MÚ  Ťahanovce. V Kultúrnom stredisku MČ Ťahanovce deti už tradične privítali

Zavrieť menu