Projekty ESF a EFRF

         Projekt Comenius                

Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania.

Hosťovanie Comenius asistentky                        

V školskom roku 2011/2012 bola naša škola úspešná pri žiadosti o udelenie asistenta v rámci programu „ Hosťovanie Comenius asistenta“. Comenius asistent je budúci učiteľ jazykov z niektorej z krajín EÚ, ktorý absolvuje stáž v trvaní niekoľkých mesiacov až jedného roka na vybranej škole v inej krajine. Na hosťujúcej škole nenahrádza funkciu učiteľa, no pomáha učiteľom na hodinách. Asistent má zároveň  možnosť pripraviť a realizovať vlastné aktivity na škole so zameraním na podporu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti . 
Na našu školu v októbri 2011 zavítala  asistentka z Talianska –Agnese Bresin, ktorá bude súčasťou nášho učiteľského kolektívu 9 mesiacov. 
Agnese je mladá, sympatická učiteľka, ktorá študovala na univerzite v Ríme jazyky: anglický a nemecký. Okrem rodného jazyka veľmi dobre ovláda aj španielčinu, francúzštinu  a začala sa učiť aj náš, slovenský jazyk.  Je tiež veľká cestovateľka.  Vďaka cestovateľským aktivitám a rôznym študijným programom, spoznala nielen mnohé európske krajiny, ale aj krajiny mimo nášho kontinentu.  Agnese sa bude  venovať predovšetkým výučbe anglického a nemeckého jazyka, pomáhať bude aj pri výučbe vybraných odborných predmetov metodikou CLIL, či pri realizácii nášho medzinárodného projektu „Let’s learn Math together“ a projektu e-twinning. Veríme, že  pôsobenie Agnese na našej škole bude pre nás všetkých veľkým prínosom. Prvé ohlasy žiakov z takýchto netradične odučených hodín sú veľmi priaznivé, z čoho ako Agnese, tak aj my, učitelia  máme veľkú radosť. 
 

Školské partnerstvá 

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Projekty, ktoré na škole už prebehli:

Projekt: „Shall we eat all together?“ 

6 európskych partenrských škôl z Isernie (Taliansko), Dhasos Achnas (Cyprus), Viniza (Bulharsko), Huneodara (Rumunsko), Elvas (Portugalsko) a Košíc  (Slovensko), v školskom roku 2006/2007 začali spolupracovať na trojročnom projekte s názvom „Najeme sa všetci spolu?“. Spoločne s partnerskými školami sme spoznávali históriu, kultúru a tradície jednotlivých európskych krajín.

 Viac sa dozviete na stránke nášho projektu 

Partneri:

Taliansko – koordinátorCyprusBulharskoRumunskoPortugalskoSlovensko