Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP