Členovia rady školy – rodičia žiakov školy:
Mgr. Marek Fedoročko
Daniela Geletková
Eugen Molnár
Štefánia Pčolová
Členovia rady školy – pedagogickí  zamestnanci:
p. Mgr. Ľubica Ficzeriová  
p. Mgr. Erika Vasilenko
 
 
Členka  rady školy –  nepedagogický zamestnanec:
p. Viera Chomjaková
Členovia rady školy – delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa:
p. Martin Cuper
p. Ing. Mgr. Miloš Ihnát
p. Miroslav Špak
p. Mgr. Zuzana Slivenská