Členovia rady školy – rodičia žiakov školy:
p. Ing. Soňa Belušková
p. Bc. Renáta Boldocká 
p. Ján Šimko 
p. Ing. Milena Závacká
Členovia rady školy – pedagogickí  zamestnanci:
p. Mgr. Ľubica Ficzeriová   – predseda rady školy
p. Ing. Karolína Dubovská
 
 
Členka  rady školy –  nepedagogický zamestnanec:
p. Viera Chomjaková
Členovia rady školy – delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa:
p. Martin Cuper
p. Ing. Mgr. Miloš Ihnát
p. Miroslav Špak
p. Mgr. Zuzana Slivenská