Členovia rady školy – rodičia žiakov školy:
p. Ing. Soňa Belušková
p. Bc. Renáta Boldocká 
p. Ján Šimko 
p. Ing. Milena Závacká
Členovia rady školy – pedagogickí  zamestnanci:
Mgr. Ľubica Ficzeriová   - predseda rady školy
Mgr. Júlia Dzurusová
 
Členka  rady školy –  nepedagogický zamestnanec:
p. Viera Chomjaková
Členovia rady školy – delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa:
Ing. Peter Bozogáň
Ing. Bc. Miloš Ihnát
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Mgr. Alžbeta Tamásová
Zavrieť menu