Poslanie žiackeho parlamentu

„Poslaním ŽP je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní školských a mimoškolských činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.“

Natália Žofčáková (9.A)

Kristián Bačo (7.A)

Karol Belovič (9.A)

(vedúci pracovných skupín)

Zapisovateľ žiackeho parlamentu: Ema Macková (5.C)

Hovorca žiackeho parlamentu: Nina Surgentová (7.C)

Kultúrny referent: Filip Pulman (5.A)

Referent  pre zber údajov a zberovú činnosť: Kristián Bačo (7.A)

Referent na zverejňovanie informácií: Karol Belovič (9.A)

Mgr. Petra Čečková

Mgr. Tomáš Michalík

Mgr. Tünde Tizslaviczová