Poslanie školského parlamentu

„Poslaním ŽP je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní školských a mimoškolských činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.“