Vyhodnotenie tematických dní

Posledným tematickým dňom: Obleč sa ako svoj pozitívny hrdina, sme ukončili šesť tematických dni organizovaných žiackym parlamentom. Umiestnením blahoželáme. Isto ich poteší deň voľna podľa vlastného výberu, pizza, žolík za neskúšanie (ktorí si môžu žiaci uplatniť v novom školskom roku), alebo skorší odchod domov po poslednej vyučovacej hodine. Všetkým žiakom aj učiteľom ďakujeme za spoluprácu a pochopenie. Dúfame, že sa trochu zasmiali a uvoľnili.