Imatrikulácia piatakov

Dňa 27.10. sa na našej škole konala imatrikulácia piatakov, na konci ktorej sme boli pasovaní za právoplatných piatakov. Najprv sme však museli splniť nejaké úlohy. Tie boli vedomostné, ale aj zábavné. Posledná úloha bola OSTROV PRIATEĽSTVA, kde sme museli vzájomne spolupracovať a pomáhať si. Na konci sme zložili sľub piatka. Mne sa to veľmi páčilo a budem mať na tento deň veľmi peknú spomienku.