IMATRIKULÁCIA PIATAKOV

Bola to akcia deviatakov pre piatakov. Piataci museli najprv zdolať tri disciplíny: kvíz, stavanie veže a spoločný most. Za každú disciplínu sa dostávali ceny. Potom prišlo pasovanie. Každého piataka-piatačku volali po mene k deviatakom. Potom ich mečom pasovali za piatakov a dávali im diplomy.
Veľmi sa mi to páčilo. Chcela by som, aby sa táto imatrikulácia stala tradíciou.
Patrícia Pčolová, 5.A