Teplákovo-pyžamový deň

Žiacky parlament koncom novembra usporiadal druhý tematický deň. Žiaci druhého stupňa sa obliekli do teplákov a pyžám. Niektorí žiaci sa ozdobili aj doplnkami na spanie. Do tematického dňa sa zapojili aj niektorí učitelia. Snaha tried bola hodnotená a premiešala poradie za tematické dni. Na prvých troch miestach v týchto tematických dňoch sa umiestnili triedy:

1. miesto V. B – 12 b.,

2. miesto VI. B 11b.,

3. miesto VI.C a IX. A.

Počet bodov sa započítava do celkového poradia. Víťaznú triedu čaká zaujímavá odmena. V novom kalendárnom roku sa žiaci druhého stupňa môžu tešiť na ďalšie tematické dni.