Tematický deň – Halloween

Dňa 27.10 sa konal prvý tematický deň, ktorý zorganizovali žiaci žiackeho parlamentu. Jeho téma sa niesla v duchu nadchádzajúceho Halloweenu. Triedy sa bodovali podľa kritérií:

  •  % (prítomných) žiakov v maskách 0 – 10 b.
  •  tematickej výzdoby 0 – 5 b.
  •  výnimočné masky 0 – 2 b.

Triedy ktoré získali najviac bodov v priebežnom bodovaní boli:

  • 1. miesto 9.A 16,5 b.
  • 2. miesto 6.C 16 b.
  • 3. miesto 6.B 15 b.

Tematický deň sa vydaril a plánujú sa aj ďalšie tematické dni v tomto školskom roku.

Dominik Feňovčík, člen žiackeho parlamentu za 7.A