Vianočno – zábavný program pre 1.stupeň

Dobrovoľníci zo školského parlamentu usporiadali pre mladších žiakov podľa ročníkov program, ktorý pozostával z učenia aj vianočných tancov a kreatívnych aktivít. Žiaci si vo voliteľných stanovištiach mohli zahrať pexeso, odpovedať na otázky vianočného kvízu, ozdobiť malý vianočný stromček alebo zoradiť správny postup pečenia preniká. Pre pohybové vyžitie bol okrem tancov pripravený hod papierovou guľou do stromčeka i zbúranie veže alebo slalom s pinpongovou loptičkou. Na záver podujatia sme sa so žiakmi rozlúčili známou pesničkou z filmu Popoluška, ktorú zaspievala žiacka z 9. ročníka. Deti ako malý darček dostali vianočné záložky, ktoré pre nich vyrobili žiaci druhého stupňa.