Modrý gombík

Už po 15. raz spájala zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. V dňoch 1. až 26. mája pod záštitou Slovenskej nadácie pre UNICEF prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK.
Tak ako gombík na svetri pomáha dieťa ochrániť pred chladom, tak aj príspevok v zbierke MODRÝ GOMBÍK má byť symbolickou ochranou detí v ich ťažkých chvíľach. Výnos tohtoročnej zbierky je venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.
Žiaci našej školy boli opätovne pri tom. Nielen ako darcovia, ale aj ako dobrovoľníci zbierkujúci v škole aj na našom sídlisku. Navštívili tiež MÚ, kde ich ochotne sprevádzal pán starosta.