Foodbox v prevádzke

Po vzore iných škôl a na podnet p. riaditeľky školský parlament zriadil v školskej jedálni Foodbox. Žiaci môžu do neho položiť ovocie, mlieko alebo iné potraviny, ktoré dostanú pri obede a nemajú o ne záujem. Iní žiaci si môžu jednu vec zobrať, ak majú záujem o dupľu. Žiaci zo školského parlamentu si podelili služby pri foodboxe, aby všetko prebiehalo podľa pravidiel. Cieľom projektu je znížiť plytvaniu potravinami a prispieť k vzájomnému deleniu sa.