Deň učiteľov-žiaci učia

Na vybraných hodinách na podnet členov školského parlamentu, si žiaci mohli vyskúšať svoje učiteľské zručnosti. Na druhom stupni učili vo svojich triedach a na prvom stupni si zvolili triedu a predmet. Najviac sa zapojili žiaci zo 6.C s 5.A. S ostatnými triedami spolu učili vyše 20 hodín. Keďže učitelia mali svoj deň, sedeli v laviciach ako deti. Táto výmena rolí, bola pekným spestrením a lepším porozumením si medzi žiakmi a učiteľmi.