EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 26.9.sa už tradične na našej škole konal Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti uskutočnili vyučujúce anglického jazyka na 1. stupni rôzne aktivity. Naučili sa s deťmi pozdravy v rôznych jazykoch, pozreli si video o vlajkách a názvoch štátov v angličtine,video o Veľkej Británii, vytvorili leporelo v anglickom jazyku, v angličtine hrali jednoduché scénky zo života detí . Na
záver aktivít vypracovali pracovné listy s danou tématikou a vyrobili si záložky so slovnou zásobou z Anglického jazyka. Všetky aktivity sa žiakom páčili a s veľkou radosťou a nadšením sa do nich zapájali.