TriedaMenoHmotnosť (kg)Umiestnenie
1.AM. Tomko13 
B. Györiová3 
R. Dubinský3 
S. Pipoly9,5 
1.BL. Hriščáková3 
D. Maťašovský2045.
K. Kováčová42 
O. Gallová3,5 
1.CL. Šimková1,2 
L. Papáčová8 
1.DN. Andrejčáková30 
V. Macejková229,43.
J. Dolník3,5 
J. Vrábel2 
2.AR. Čisár10 
N. Kollárová9,5 
2.BL. Grajcárová212,74.
M. Dobrovič10 
T. Georgiev2,5 
S. Hegedüšová8,5 
2.CJ. Bodnárik17,5 
J. Kuna14 
M. Hámborská5,2 
2.DH. Mačugová889.
S. A. Loj56,5 
E. Čepejová5 
T. Smereková4 
3.AK. Biroš2,5 
S. Borzová1536.
V. Horváth2 
L. Kotianová10 
J. Gaela47 
N. Ferencová44 
E. Mňahunčáková11 
Š. Timko9,5 
M. Kosť19 
L. Andrejčáková30 
Š. Adzima3 
R. Pčola3 
3.BN. Kecer18 
L. Trojová12 
M. Macková7,5 
3.CS. Ferková2,5 
N. Palková8,5 
B. Gločeková4,5 
P. Vrábel1 
3.DM. Gočová21 
K. Farkašová7,5 
N. Gallová3,5 
D. Stankovičová14 
4.A E. Papáčová16,5 
T. Hrehorová2 
P. Hričšin15 
N. Talpášová0,5 
P. Vojcek15 
4.BP. Omelchenko4,7 
4.CA. Farkaš10,5 
O. Tomčík2492.
4.DK. Hrešková26 
T. Saver9,5 
5.AM. Kuna14,5 
P. Mikula95,758.
T. Baňacký21,75 
K. Slabý26 
5.BD. Jánošová4,5 
V. Závacká15,5 
S. Zajarošová58 
5.C/0 
5.DN. Benková5121.
S. Čandová1077.
Ľ. Vlková5,1 
6.AD. Krakovský62,2 
L. Sauerová10 
6.BM. Antošová32,5 
K. Takácsová4 
K. Kováčová69 
6.C/0 
7.A/0 
7.BV. Brestovič71,510.
B. Grega2,4 
7.C/0 
8.A/0 
8.BM. Zakucia5,5 
8.CE. Macková28,5 
9.A/0 
9.B/0 
    
Súťažiacim ďakujeme za účasť a  výhercom blahoželáme! 
Spolu sme vyzbierali takmer 3 tony gaštanov!
Vyhodnotenie zberu papiera 2022/2023
 (po oprave) 
TriedaTrieda spolu (v kg)Najlepší jednotlivci v triede (v kg)
1.A0 
1.B34,5Šestáková-26,5
1.C129,5Šimková – 38,5
1.D630Fecková – 320
2.A128,5Dvorožňáková – 75
2.B460Grajcarová – 236
2.C91Baláž – 43,5
2.D698,5Mačugová – 622,5
3.A287,5Pčola – 102
3.B0 
3.C139,5Zahoranský – 85
3.D393,5Urbanec – 175,5
4.A287,5Feňovčíková – 241,5
4.B69Sajko – 57
4.C174Farkaš – 138 
4.D272,5Koščová -160
5.A97,5Pčolová -97,5
5.B389,5Fedoročková – 179,5
5.C193Čuchtová – 193
5.D442Vlková – 382 
6.A700,5Tomášová – 343
6.B29Takácsová – 29
6.C34 
7.A324,5Feňovčík – 244,5
7.B237,5Prekopová – 83,5
7.C146Husťaková – 82
8.A46,5Túrocziová – 46,5
8.B254Andrášik – 182
8.C223,5Vasiľková – 43,5
9.A37Richnavský – 29
9.B96,5 
ŠKOLA SPOLU:7046,5 
   
 JEDNOTLIVCI: 
   
1.       miesto –  H. Mačugová    622,5 kg  (2.D)
2.       miesto –  Ľ. Vlková     386 kg (5.D)
3.       miesto –  L. Tomášová   343 kg (6.A)
   
 TRIEDY: 
   
1.       miesto –     700,5 kg – 6.A
   
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť.