Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme sme pod názvom Naša modrá planéta oslávili v tomto roku hneď po veľkonočných prázdninách dňa 25. 4. 2019. Najprv sme sa  s deťmi rozprávali o tom, ako môže každý z nás pomôcť Zemi a nám všetkým, o tom, ako ju môžeme chrániť pred mnohým zlým a ničivým. To, čo sa nám na Zemi páči, a ako by mala vyzerať, vyjadrili deti kresbami na asfalt pred školou a na školskom dvore. Detské výtvory si mohli prezrieť aj okoloidúci a zamyslieť sa nad tým, čo môžu oni urobiť pre to, aby sa na našej planéte žilo bez znečistenia a zdravo.

Zavrieť menu