Valentín v ŠKD

Už tradičnou akciou v našom ŠKD je Valentínska pošta. Deti sa na ňu pripravovali niekoľko dní, vyrábali krásne valentínky pre svojich blízkych a kamarátov. V stredu 14.2. mali naši poštári veľa práce, roznášali valentínky do jednotlivých oddelení. Keďže na každý pozdrav a list sa patrí odpovedať, naša pošta bola otvorená celé popoludnie a vyčarovala úsmev na tvári mnohým deťom aj pani vychovávateľkám. Už sa tešíme o rok.