Minihádzaná

19.2. sa uskutočnilo 3. kolo v Mini hádzanej na ZŠ Bernoláková 16. Na turnaji sa zúčastnili žiaci 4. ročníka – 4.A – Adzima, Bati, Kosť, Kotiánová, Pčola, Šudík 4.B Leško, Urbanec. Zo 7 družstiev sme sa umiestnili na 3. mieste. Žiakom aj rodičom za podporu a povzbudzovanie patrí vďaka.