Dňa 20.02.2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V rámci I. kategórie boli ocenení žiaci:

V prednese poézie:

  1. Liliana Makó (3.A)
  2. Katarína Havrilová (3.C),Stella Komjáthy (3.C)
  3. Karin Kováčová (4.A), Alexandra Pavuková (2.B)

V prednese prózy:

  1. Lívia Andrejčáková (4.A)
  2. Lucia Kotianová (4.A), Šimon Timko (4.A)
  3. Sofia Janišová (4.D), Miroslava Antošová (3.B)

Srdečne gratulujeme!!!